FANDOM


Annulus piscatorius

Pierścień rybaka Leona XIII.

Pierścień Rybaka (łac. anulus Piscatoris) – złoty sygnet noszony przez biskupa Rzymu (papieża),  który, jako następca apostoła Piotra, jest uważany za ludzką głowę Kościoła katolickiego. Jego nazwa pochodzi od starożytnego przedstawiania apostoła Piotra jako rybaka. Pierścień jest stosowany od XIII wieku jako pieczęć do sygnowania listów prywatnych oraz brewe.

Opis

Złoty sygnet papieża przedstawia łódź, w której znajduje się święty Piotr. W rękach trzyma sieć rybaka. Natomiast wokół tego jest wygrawerowane imię biskupa Rzymu.

Przekazanie Pierścienia Rybaka

Papieże aż do papieża Benedykta XVI otrzymywali Pierścień Rybaka od kardynała dziekana Kolegium Kardynalskiego podczas uroczystej Mszy Świętej rozpoczynającą pontyfikat biskupa Rzymu. Benedykt XVI wprowadził zmiany. Mianowicie przekazanie złotego sygnetu ma obecnie miejsce przed rozpoczęciem Mszy Świętej.

Zniszczenie Pierścienia Rybaka

Nie jest bardzo znany proces zniszczenia Pierścienia Rybaka. Zespół medyczny sprawdza czy papież nie żyje. Gdy natomiast stwierdza, że biskup Rzymu odszedł ze świata żywych, to kamerling musi wywołać zmarłego papieża trzy razy jego imię, a następnie uderzyć w czoło małym srebrnym młotkiem. Po tym obrzędzie, Kamerling oświadcza "mortuus Vere Papa est", co po łacinie oznacza "Naprawdę, papież nie żyje". W końcu to samo Kamerling, który musi usunąć pierścień z ręki zwłok. Kamerling jest odpowiedzialny za zniszczenie pierścienia. Uderzając go srebrnym młotkiem całkowicie zniekształca uszczelkę i uniemożliwia jego wykorzystanie. Natomiast gdy papież abdykuje na Pierścieniu Rybaka jest robiony krzyż.

Źródła