FANDOM


IMG 4094s2.jpg

Prymas Węgier ks.abp.Péter kardynał Erdő

Erdő Péter2.jpg
Brasão Card. Erdo.jpg

Prof.Utr.Dr.hab. Péter Erdő (ur. 25 czerwca 1952 r. w Budapeszcie) - rzymskokatolicki duchowny, teolog, prawnik kanoniczny, profesor uniwersytecki, członek-korespondent Węgierskiej Akademii Nauk.[1] W latach 1998–2003 Rektor, a od 2005 r Kanclerz Wielki Uniwersytetu Katolickiego im. Pétera kardynała Pázmány w Piliscsaba- Budapeszcie. Wraz z uzyskaniem w 2003 r funkcji arcybiskupa archidiecezji Ostrzychomsko-Budapeszteńskiej Péter Erdő został Prymasem Węgrów, a potem 28 września 2003 r stał się członkiem Kolegium Kardynalskiego, wybierającego nowego papieża.[2] Od 2005 r Prezes węgierskiego episkopatu oraz Przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa – CCEE).[3] Członek Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (łac. Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum), Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej (Congregatio de Institutione Catholica [de Studiorum Institutis]), a Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych (łac. Pontificium Consilium de Legum Textibus), oraz Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, Sygnatura Apostolska (Supremum Tribunal Signaturae Apostolicae est dicasterium curiae romanae et supremum Tribunal Sanctae Sedis), członek Departamentu Relacji z Państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej, członek Papieskiej Rady ds. Kultury. Profesor gościnny prawa kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego i kierownik katedry prawa kanonicznego (przez pewien czas również Rektor, a od 2005 r Kanclerz Wielki) Uniwersytetu Katolickiego im. Pétera kardynała Pázmány w Budapeszcie-Piliscsaba. Péter kardynał Erdő biegle włada łaciną, niemieckim, włoskim, francuskim, hiszpańskim i angielskim, publikując w tych językach.

Biografia Edytuj

Hirlaphir1307901405.jpg

Ojciec święty Benedykt XVI i abp. Péter kardynał Erdő

Erdo peter varso diszdoktorra avatas.jpg

Doktorat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Erdő Péter - Áder János.jpeg

Prezydent Dr.János Áder, Premier Dr.Viktor Orbán i Prymas Dr.Péter kardynał Erdő

20070510erdopeter3.jpg

Prof.Dr.Péter kardynał Erdő z Przenajświętszym Sakramentem

3872912 477d1a18b1d26d970ae711a9b1cdd338 wm.jpg

Prof.Dr.Péter kardynał Erdő jako Przewodniczący Episkopatu Węgrów

Erdo-Peter-Schweitzer-Jozsef.jpg

nadrabbi József Schweitzer i Péter kardynał Erdő w Centralnej Synagodze w Budapeszcie

Erdő Péter - Terror Háza.jpg

Péter kardynał Erdő w dniu ofiar komunizmu składa hołd męczennikom przed Domem Terroru w Budapeszcie

Erdo.jpg

Zdaniem prasy światowej Prif.Dr.Péter kardynał Erdő jest najbardziej szansownym kandydatem na papieża...

D YT20130211024 23-02-2013.jpg

Prof.Dr.Hab.Péter kardynał Erdő

39303 erdopeterejfelimise.jpg

Prof.Dr.Hab.Péter kardynał Erdő

Erdo-peter-augusztus-20-01-d0000D75Fadfd8e34cd7c.jpg

Prof.Dr.Hab.Péter kardynał Erdő

NID-362 Erdő Péter 2008 09 03.jpg

Prof.Dr.Hab.Péter kardynał Erdő

Erdo peter.jpg

Prof.Dr.Hab.Péter kardynał Erdő

Orbán Viktor - Erdő Péter.jpg

Premier Viktor Orbán i Prof.Dr.Hab.ks.abp.Péter kardynał ERdő

Szt.István Bazilika - Erdő Péter.jpg

Msza święta celebrowana w budapeszteńskiej Bazylice im. św. Stefana przez ks. Prymasa Pétera kardynała Erdő

Erdo peter nagyszombat.jpg
Prof.Dr.hab.Péter kardynał Erdő
urodził się 25 czerwca 1952 r w Budapeszcie, w bogobojnej, wielodzietniej katolickiej rodzinie inteligenckiej. Jego pradziadowie byli szeklerami siedmiogrodzkimi, właśnie z tego powodu w jego herbie biskupim znalazły się symbole szeklerskie: słonce i księżyc. [4]. Przyszedł na świat jako pierwsze dziecko Dr. Sándora Erdő oraz Márii Kiss.[5] Jego ojciec był prawnikiem, ale z powodów politycznych przez długie dziesięciolecia nie mógł praktykować swojego zawodu. Péter Erdő w 1970 r złożył egzaminy maturalne w budapeszteńskim gimnazjum OO Pijarów.[6] W tym samym roku został przyjęty do seminarium duchownego w Ostrzychomiu, oraz został studentem Wyższej Szkoły Teologicznej w Ostrzychomiu. W rok później został skierowany przez zwierzchników do Centralnego Seminarium Duchownego w Budapeszcie, kontynuując studia teologiczne na Uniwersytecie Katolickim im. Pétera kardynała Pázmány. W 1975 r tu otrzymał licencję. Stąd jako kapłan skierowany został do miasteczka Dorog i podczas tego na Uniwersytecie Katolickim im. Pétera kardynała Pázmány złożył doktorat z teologii (PhD).[7] W dniu 18 czerwca 1975 r w Budapeszcie-Ferencváros, w kościele pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu przy placu Bakáts, przez Prymasa Węgier arcybiskupa ostrzychomsko-budapeszteńskiego ks. László kardynała Lékai, został wyświęcony na księdza. W latach 1977–1980 jest stypendystą w Węgierskim Instytucie Papieskim w Rzymie i studiuje prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, gdzie zdobywa doktorat. (W swojej pracy doktorskiej ks.Péter kardynał Erdő zajmował się zagadnieniem stanowiska prawnego ostrzychomskiego Prymasa.)

Ważniejsze funkcje pedagogiczno-naukowe Edytuj

Po powrocie z Rzymu nauczał w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Ostrzychomiu. Od 1986 r jest gościnnym profesorem prawa kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Przez dwa lata wykładał tylko w Rzymie. Odbył niezliczoną ilość prelekcji, opublikował wiele artykułów naukowych w najróżniejszych czasopismach, zajmując się przede wszystkim historią prawa kanonicznego i źródłami prawnymi. W latach 1980–1986 był profesorem teologii na Wyższej Szkole Teologicznej w Ostrzychomiu, a od 2010 r Kaclerz Wielki uczelni.[8] W latach 1988–2002 jest profesorem uniwersyteckim, a jesienią 1988 r został kierownikiem katedry prawa kanonicznego Teologicznej Akademii Katolickiej im. Pétera kardynała Pázmány, która od 1992 r jest Uniwersytetem Katolickim im. Pétera kardynała Pázmány, ale przy tym kontynuował rzymskie wykłady. W 1997 r otrzymał nominację na stanowisko dziekana Wydziału Teologicznego, a w następnym roku Rektora Uniwersytetu Katolickiego im. Pétera kardynała Pázmány. Prof.Dr.ks.abp. Péter kardynał Erdő zdobył olbrzymie zasługi przy powołaniu do życia uniwersytetu katolickiego, załatwiania jego statusu prawnego i stworzeniu jego stabilności. Od 2005 r jest Kanclerzem Wielkim państwowo już uznanego Uniwersytetu Katolickiego im. Pétera kardynała Pázmány. W latach 1995 i 1996 jest badaczem-stypendystą na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. 10 października 2003 r obronił habilitacyjną pracę doktorską, a 10 października 2007 r, na 177-ym walnym zebraniu Węgierskiej Akademii Nauk został wybranym członkiem-korespondentem.[9] Przez  jego osobę, członkiem powstałej w 1791 r instytucji stał się światowej sławy prawnik kanoniczny, który 29 listopada w auli Akademii wygłosił inauguracyjną prelekcję „Rozwiązywanie przypadków prawno-kanonicznych w późnym średniowieczu”.[10] Na wniosek Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z dnia 23 lutego 2005 r, uchwałą Senatu Akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z dnia 14 października 2005 r, Péterowi kardynałowi Erdő nadano tytuł doktora honoris causa KUL.[11] W dniu 15 września 2011 Prof. Dr.hab. Péter kardynał Erdő otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na uroczystości w Auli im. Roberta Schumana (Auditorium Maximum) obecni byli m.inn. ambasador Republiki Węgierskiej Robert Kiss, Prymas Polski abp. Józef Kowalczyk, prymas senior Józef kardynał Glemp, nuncjusz apostolski w Polsce abp. Celestino Migliore, przewodniczący Episkopatu Polski abp. Józef Michalik, ordynariusz warszawsko-praski abp. Henryk Hoser oraz rektorzy warszawskich uczelni, parlamentarzyści i przedstawiciele władz województwa mazowieckiego.[12] Ks.abp.Péter kardynał Erdő jest światowym specjalistą prawa kanonicznego oraz historii średniowiecznego prawa kanonicznego i historii Kościoła. Jest aktywnym uczestnikiem naukowego życia publicznego prawa kanonicznego, członkiem Prezydium takich międzynarodowych ciał naukowych, jak: Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo (Rzym), Stephan Kuttner Institute of Medieval Canon Law (Monachium), oraz Associatio Winfried Schulz (Berlin). Jest założycielem lub redaktorem takich czasopism naukowych i serii wydawniczych, jak: Folia Theologica, Folia Canonica, Kánonjog, Teológia (w latach 1996–1998), Studia Theologica Budapestinensia, Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici, Pázmány Könyvek. Jest członkiem kolegium redakcyjnego, lub kolegium naukowego takich czasopism i serii wydawniczych, jak: Communio (miedzynarodowe czasopismo katolicki, Budapeszt), Revista Española de Derecho Canónico (Salamanca), Magyar Felsőoktatás (Budapeszt), Bulletin of Medieval Canon Law (Monachium–Rzym), Amateca Teológiai Kézikönyv Sorozat (Mediolan, w węgierskiej edycji: Segedyn), Forum Canonicum (Lizbona), Forum Iuridicum (Warszawa). Jako gościnny wykładowca otrzymał zaproszenie do Buenos Aires (Pontificia Universidad Católica Argentína, 1996), oraz do Rzymu (Papieski Uniwersytet Laterański, 1997). Od 2001 r jest członkiem European Academy of Sciences and Arts (Salzburg).

Ważniejsze funkcje kościelne i społeczne Edytuj

W 1990 r otrzymał nominację Prałata Apostolskiego, a w 1994 r Protonotariusza (Infułata) Apostolskiego. W latach 1994–1995 jest administratorem Arcybiskupiego Sądu Duchownego w Ostrzychomiu, a w latach 1994–1998 administratorem arcybiskupim archidiecezji ostrzychomsko-budapeszteńskiej. Papież Jan Paweł II 5 listopada 1999 r mianował jego biskupem tytularnym Puppi i biskupem-koadjutorem diecezji Székesfehérvár, do wyświęcenia przez papieża doszło w Rzymie 6 stycznia 2000 r. Przed nominacją nowego Prymasa Węgier, papież Jan Paweł II 7 grudnia 2002 r, w związku z ukończeniem 75 roku życia, przyjął rezygnację Prymasa Węgier, abp. ostrzychomsko-budapeszteńskiego ks.László kardynała Paskaiego, a jego następcą mianował arcybiskupem ostrzychomsko-budapeszteńskim i Prymasem Węgier Prof.Dr.Hab.ks.biskupa Pétera Erdő. Do uroczystego immatrykulowania 82-go arcybiskupa ostrzychomskiego doszło 11 stycznia 2003 r. Po kilku miesiącach, 28 września otrzymał nominację kardynalską i 21 października 2003 r papież Jan Paweł II na konsystorium wykreował go na kardynała. Kościołem tytularnym nowego kardynała został kościół pod wezwaniem świętej Balbiny w Rzymie, w którym 9 marca 2004 r celebrował swoją pierwszą mszę świętą.[13]. Dr.Péter kardynał Erdő bardzo wiele uczynił w interesie unormowania stosunków między państwem węgierskim i kościołem, na rozmowach plenarnych w komisji mieszanej był biegłym watykańskim, reprezentującym Stolicę Apostolską i poniósł olbrzymie zasługi w przygotowaniu konkordatu węgiersko-watykańskiego, powstałego w 1997 r. „Jest rzeczą bezsprzeczną — pisze w swoich notatkach przez długie dziesięciolecia represjonowany i więziony przez bolszewickie bezpieki, znakomity węgiersko-polsko-ormiański dziennikarz, literat, reżyser, historyk, politolog i działacz kościelny Roland Antoniewicz, że Prof.Dr.Hab.ks.abp.Péter kardynał Erdő w Kościele Węgier spełnił tą samą rolę, co w życiu państwowym spełnił pierwszy po upadku komuny Premier Węgier, dr. József Antall junior, kiedy trzeba było powoli i „bezboleśnie” usuwać te błędy, które nagromadziły się w minionych (lata 1948-1988) czerdziestu latach bolszewickiej niewoli. Kościół Węgier był w najtrudniejszej sytuacji ze wszystkich kościołów byłych kadeeli, gdyż po aresztowaniu i wykluczeniu z życia religijnego kraju ks. Prymasa abp. Józsefa kardynała Mindszentyego i wiernych jemu biskupów, oraz rozwiązaniu zakonów pod koniec lat czterdziestych ubiegłego wieku, komuna w sposób radykalny nie tylko ograniczała, ale także bardzo nachalnie kontrolowała Kościół i wywierała na niego olbrzymi nacisk, w nieprawdopodobny sposób, wszelkimi możliwymi środkami zwężając jej pole działania i bezdyskusyjnie inicjowała wysuwanie własnych kandydatur na najróżniejsze stanowiska kościelne[14], zabroniła nauczania religii wśród młodzieży, nastraszała i represjonowała kler i wiernych, doprowadzając do tego, że podczas mszy świętych bardzo wiele kościołów ziało pustkami. Za ten stan rzeczy nie można nikogo obwiniać spośród wiernych, kleru i kierownictwa Kościoła. Bo do dzisiaj jest rzeczą niewyjaśnioną, do czego, do jakcich tragedii doprowadziłby otwarty bunt uciśnionych wtedy, kiedy dyktator Janosz Kadar dosłownie „za nic”, na długie lata pakował do więzienia tych księży i wiernych, którzy otwarcie zadeklarowali to, że lojalni są tylko i wyłącznie do Pana Jezusa, a Węgierską Rewolucję 1956 r zdławił ogniem i mieczem, mordując i pakując do więzienia dziesiątki tysięcy jej uczestników! Ale po upadku komuny w Europie środkowo-wschodniej, Hydra w innej postaci odrodziła się. Pod postacią różnych prądów liberalnych i niby socjalnych czy socjalistycznych, z jeszcze z większą werwą znów atakuje Kościół, jego instytucje i zwyczaje... Ks. Péter kardynał Erdő i na te wyzwania dał odpowiedź.

Dr.Péter kardynał Erdő został członkiem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (łac. Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum), członkiem Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej (Congregatio de Institutione Catholica (de Studiorum Institutis), członkiem Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych (łac. Pontificium Consilium de Legum Textibus), członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, Sygnatura Apostolska, członkiem Departamentu Relacji z Państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej, oraz członkiem Papieskiej Rady ds. Kultury.

Na początku października 2006 r. odbyło się w St.Petersburgu zgromadzenie plenarne Rady Konferencji Episkopatów Europy (Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa), która składa się z przedstawicieli 34 Episkopatów kontynentu. W czasie prac zgromadzenia zostały wybrane nowe władze Rady na następne pięć lat (2006-2011), arcybiskup Ostrzyhomia-Budapesztu i prymas Węgier Péter kardynal Erdő, został wybrany na nowego przewodniczącego.[15][16] Péter kardynał Erdő biegle włada łaciną, niemieckim, włoskim, francuskim, hiszpańskim i angielskim. [17]

Zdaniem światowych mediów najszansowniejszy następca Benedykta XVI Edytuj

Według angielsko języcznego czasopisma katolickiego Inside the Vatican, zajmującego się najznaczniejszymi osobistościami kościoła katolickiego, w każdym roku publikuje listę dziesięciu najznaczniejszych osobistości Kościoła. W 2006 r w kategorii europejskich przywódców katolickich, listę prowadził Prymas Węgier abp. Dr.Péter kardynał Erdő.[18] W jednym z numerów amerykańskiego czasopisma Newsweek z lipca 2009 roku, Dr.Pétera kardynała Erdő uważano za jednego z najbardziej szansownych następców papieża Benedykta XVI.[19] Po abdykacji papieża Benedykta XVI w lutym 2013 r, podtrzymano to zdanie, że spośród 117 kardynałów, ks. Prof.Dr.Hab. Péter kardynał Erdő ma największe szanse zostać nowym papieżem[20]spośród kardynałów, którzy nie przekroczyli 80 roku życia.[21] [22] [23] Włoski dziennik Il Foglio pod tytułem „Węgierski teolog ewangelizatorem Europy” opublikował artykuł o ks. Péterze kardynale Erdő w serii przedstawiającej najsukcesywniejszych kandydatów na papieża. Gazeta włoskiej elity politycznej bez skrupułów nazwała jego „oczywistym następcąBenedykta XVI.[24] Za włoskim Il Foglio, Il Messaggero oraz Corriere della Sera, również niemiecki Die Welt wymienił Pétera kardynała Erdő jako najbardziej szansownego następcę Benedykta XVI.[25][26]

Piastowane urzędy watykańskie Edytuj

Doktoraty Honoris Causa Edytuj

 • Institut catholique de Paris (1996)
 • Uniwersytet Babes-Bolyai Cluj[27] (2001)
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Universitas Catholica Lublinensis Ioannis Pauli II)[28] (2004)
 • Ludwig-Maximilians-Universität Monachium (2007)
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) (łac. Universitas Cardinalis Stephani Wyszyński Varsoviae)[29] (2011)

Ważniejsze dzieła kardynała Edytuj

Wynikiem jego pracy naukowej, dotychczas opublikowano około 250 artykułów oraz 20 tomów.

 • Az ókeresztény kor egyházfegyelmeDyscyplina kościelna epoki starochrześcijańskiej (Szent István Társulat, Budapest, 1983, ISBN 963-360-185-1)
 • Az Egyházi Törvénykönyv - A Codex Iuris Canonici hivatalos latin szövege magyar fordítással és magyarázattal (Szent István Társulat, Budapest, 1985, 2001 ISBN 963-360-281-5)
 • L'ufficio del primate nella canonistica da Graziano ad Uguccione da Pisa (Roma, 1986)
 • Introductio in historiam scientiae canonicae (Roma, 1990, spanyol kiadás: Buenos Aires, 1993, bővített olasz kiadás: Roma, 1999)
 • EgyházjogPrawo kanoniczne (Szent István Társulat, Budapest, 1992, ISBN 963-361-463-5)
 • Egyház és vallás a mai magyar jogbanKościół i wiara w dzisiejszym prawie węgierskim (Schanda Balázzsal, Szent István Társulat, Budapest, 1993, ISBN 963-360-684-5)
 • Hivatalok és közfunkciók az EgyházbanUrzędy i funkcje publiczne w Kościele, Szent István Társulat, Budapest, 2003, ISBN 963-361-423-6
 • Az egyházjog teológiája - Intézménytörténeti megközelítésbenTeologia prawa kanonicznego z aspektu historii instytucji (Szent István Társulat, Budapest, 1995, ISBN 963-360-821-X olasz kiadás: Torino, 1996, német kiadás: Münster, 1999, spanyol kiadás: Budapest, 2002)
 • Bonn-Budapest. Kanonistische Erträge einer Zusammenarbeit (redaktor, Würzburg, 1997)
 • Az egyházjog forrásai. Történeti bevezetés – Źródła prawa kanonicznego – wprowadzenie historyczne (Szent István Társulat, Budapest, 1998, ISBN 963-361-007-9, 9789633610077, edycja niemiecka: 2002)
 • Egyházjog a középkori MagyarországonPrawo kanoniczne w średniowiecznych Węgrach (Osiris, Budapest, 2001, ISBN 963-379-877-9, 9789633798775)
 • Az élő egyház jogaPrawo żywego Kościoła – studia zebrane (összegyűjtött tanulmányok, Szent István Társulat, Budapest, 2006, ISBN 963-361-816-9)
 • Geschichte der Wissenschaft vom kanonischen Recht. Eine EinführungWstęp do historii nauki prawa kanonicznego. (Berlin, 2006)
 • Mission et cultureMisja i kultura (Új Ember Kiadó, Budapest, 2007, ISBN 978-963-9674-48-6)
 • Storia delle fonti del diritto canonicoHistoria źródeł prawa kanonicznego (Veneziae, 2008)
 • Hit, erkölcs, tudomány  — Wiara, etyka, nauka (Erdő Péter-Schweitzer József-Vizi E. Szilveszter, Éghajlat Könyvkiadó, Budapest, 2006, ISBN 963-87298-3-X)
 • Latin – magyar egyházjogi kisszótár, — Łacińsko– węgierski mały słownik prawa kanonicznego Márton Áron Kiadó, 1993, ISBN 963-7947-34-5 [30]
 • Theologie des kanonischen Rechts: ein systematisch-historischer Versuch. Lit, Münster 1999. ISBN 3-8258-4106-5
 • (Hrsg.) Bonn - Budapest : kanonistische Erträge einer Zusammenarbeit.Bonn - Budapeszt: Kanoniczny dochód współpracy. Echter, Würzburg 1988. ISBN 3-429-01973-7'
 • Die Quellen des Kirchenrechts: eine geschichtliche Einführung.Źródła prawa kanonicznego: historyczne wprowadzenie. Lang, Frankfurt 2002. ISBN 3-631-35305-7
 • Die Geschichte der Wissenschaft vom kanonischen Recht: eine Einführung.Historia nauki prawa kanonicznego: wprowadzenie. Lit, Berlin 2006. ISBN 3-8258-5970-3

Materiały źródłowe Edytuj

(Na podstawie notatek biograficznych w języku węgierskim pióra Rolanda Antoniewicza)

Przypisy Edytuj

 1. Az MTA tagjai - Erdő Péter
 2. Péter Cardinal Erdő, catholic-hierarchy.org
 3. Erdő Péter bíboros, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) elnökének közleménye, uj.katolikus.hu
 4. Erdélyi Napló - Pápai áldás a csíksomlyói búcsúra (2004), hhrf.org
 5. Erdő Péter életrajza, communio.hu
 6. Erdő Péter életrajza, kurir.katolikus.hu
 7. Teológiai doktorátus (1976) PPRK HTA (a MAB 1996/9/VIII/3. sz. határozatában teológiai PhD-nak elismerve), kánonjogi szakdoktorátus (PhD), kanonjog.hu
 8. Esztergomi Hittudományi Főiskola - Tanárok - Érseki Papnevelő Intézet Nagykancellárja, eszhf.hu
 9. Erdő Péter MTA doktor (2003), akadémiai levelező tag (2007)., mta.hu
 10. Erdő Péter székfoglaló előadása a Magyar Tudományos Akadémián 2007. november 29-én., magyarkurir.hu
 11. http://www.kul.pl/doktor-honoris-causa-kul-peter-kardynal-erdo,art_23053.html
 12. http://www.franciszkanska3.pl/Kard-Erd-otrzymal-tytul-doktora-honoris-causa-UKSW,a,11654
 13. Erdő Péter bíboros birtokba vette római címtemplomát
 14. Jak stwierdzł watykański dyplomata abp. Achille kardynał Silvestrini we wstępie do książki „architekta nowej polityki wschodniej Watykanu wobec państw bloku komunistycznego” – abp. Agostino kardynała CasaroliegoIl martirio della pazienza la Santa Sede e i paesi communisti (1963-1989)” (cytat tłum. z jęz. węgierskiego z edycji tej książki: Agostino Casaroli: „A türelem vértanúsága. A Szentszék és a kommunista államok (1963-1989)” Budapeszt, 2001 (ISBN 963361211 X) str.5-6: „Opowiedziane w tej książce poprzedziło nadzwyczaj ciężkie dezorganizowanie życia kościelnego. (...) Kiedy aresztowano wielu biskupów (jako jednego z pierwszych Alojzije kardynała Stepinaca, Istvána kardynała Mindszentyego, Josefa kardynała Berana i Stefana kardynała Wyszyńskiego), skazano, uwięziono lub zesłano, stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską zostały zerwane. We wschodnio- i środkowo-europejskich państwach komunistycznych Kościół pokrył ciężki pancerz lodowy. Uwięziono lub zsyłano duchownych, rekwirowano klasztory i budynki klasztorne, zamykano seminaria, albo ich stan osobowy ograniczano do minimum. Rozpuszczano zakony, likwidowano katolickie szkoły i organizacje młodzieżowe, kurie biskupie objęto kontrolą komisarzy państwowych, prawie zdziesiątkowano kler, napiętnowano obcymi od wszelkiej rzeczywistści społecznej, młodzież, urzędników, żołnierzy, pedagogów utrudniano w chodzeniu do kościoła. Jedynym wyjątkiem była Polska. (...)”.
 15. Plenary Assembly of the Presidents of the bishops´ Conferences of Europe (CCEE) St Petersburg, Russian Federation, 4th to 8th October 2006 – http://www.ccee.ch/index.php?&na=4,1,0,0,f,102575,0,0,
 16. Újra Erdő Pétert választották az európai püspökök vezetőjének, hvg.hu
 17. S.E.R. DDr. h.c. Erdő Péter, kanonjog.hu
 18. Erdő Péter Európa első katolikus vezetője - Az Inside the Vatican folyóirat 2006. évi toplistája
 19. Who Could Replace Pope Benedict?, Newsweek, 2009. július 22.,
 20. Cardinal Electors, catholic-hierarchy.org
 21. Erdő Péterből is lehetne pápa a Newsweek szerint, hvg.hu
 22. Erdő Péter politikai aknákat, árnyakat kerülgetve jutott a pápaság közelébehvg.hu
 23. Erdő Péter esélye a pápai trónranol.hu
 24. XVI. Benedek "természetes utódja" Erdő Péter, mno.hu
 25. Erdő Péter a legesélyesebb?
 26. Péter Erdő, ein Petrus am Horizont der Geschichte, welt.de
 27. http://news.ubbcluj.ro/doctor-honoris-causa/doctor-honoris-causa-ubb/
 28. http://www.kul.pl/doktor-honoris-causa-kul-peter-kardynal-erdo,art_23053.html
 29. http://www.franciszkanska3.pl/Kard-Erd-otrzymal-tytul-doktora-honoris-causa-UKSW,a,11654
 30. Erdő Péter: Latin – magyar egyházjogi kisszótár

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki