FANDOM


Osman II (ur. 1604, zm. 1622) – 16. sułtan Imperium Osmańskiego z dynastii Osmanów, rządzący w latach 1618-1622. Był synem sułtana Ahmeda I i Mahfiruz Sultan oraz bratanek sułtana Mustafy I Szalonego.

Biografia

Osman II urodził się w 1604 roku jako najstarszy syn sułtana Ahmeda I.

Po przeprowadzeniu zamachu na sułtana Mustafę I Szalonego w 1618 roku, Osman II został sułtanem w wieku 14 lat.

Zabezpieczył on wschodnią granicę Imperium, podpisując pokój z Persją. Sułtan przygotowywał się na wojnę z Rzeczpospolitą Obojga Narodów, która wybuchła w 1620 roku. Wojska tureckie zostały pokonane podczas Bitwa pod Chocimiem przez hetmana Jana Karola Chodkiewicza. Za przegraną bitwy, Janczarowie za namową sułtanki Kösem, oskarżali sułtana o spisek. Osman II został powieszony w 1622 roku, po 4-letnim panowaniu. Na jego miejsce powrócił ponownie Mustafa I Szalony.

Ciekawostki

  • Osman II był znanym poetą. Znał wiele języków m.in: arabski, perski, łacinę, grecki i włoski.