FANDOM


Orso I Partecipazio doża Wenecji panujący w latach 864 - 881. Orso pochodził z arystokratycznej rodziny Partecipazio. W 865 roku ofiarował cesarzowi Michałowi III dzwon, który został zamieszczony w kościele Hagia Sofia.