FANDOM


Ormuzd (zwany też Ormazdem, Ahuramazdą, Ohrmazdem, Hormuzdem czy Ohrmizdem) – najwyższe bóstwo w mitologii perskiej. Istnieją trzy teorie o tym, kim był jego rodziciel. Według pierwszej był to Zurwan, według drugiej Waju, a według trzeciej - Mitra. Ormuzd był Panem Mądrości i wszystkiego, co dobre, czyli przeciwieństwem swojego starszego brata, demona Arymana.

Historia

Ojciec Ormuzda począł go w sobie z myśli o wszystkim, co dobre. Złożył on też obietnicę, że jego pierworodny syn otrzyma panowanie nad całym wszechświatem. Jednakże do jego myśli wkradło się zwątpienie i obok Ormuzda począł się Armyan, który urodził się jako pierwszy syn swojego ojca. Ten, by nie złamać obietnicy, podzielił czas rządów pomiędzy swoich synów po równo, tak, żeby zmieniali się co 3000 lat. Aryman nie wiedział o istnieniu Ormuzda i udał się na daleką północ, a Pan Mądrości zamieszkał na niebiosach. W nieokreślonym momencie, Ormuzd stworzył sobie pomocników, a byli to: Atar, Bahman, Ardibeheszt, Szahriwar, Spandarmat, Chordad i Mordad. Wiadomo, że Ormuzd chciał zawrzeć ugodę z Arymanem, ale ten nie chciał się na to zgodzić. Pan Mądrości wiedział, że w końcu nadejdzie ostateczny pojedynek z Arymanem, więc wyznaczył jego datę i reguły. Dlatego też, Ormuzd zaczął tworzyć świat, by pojedynek miał trwałą arenę. W 9000 roku, Aryman zaatakował dom Ormuzda, gdzie został łatwo otoczony i pokonany.