FANDOM


DóczyZsigmond01

O hr.Zsigmond László Dóczy - Prowincjał węgierski zakonu OO Dominikanów

Dóczy erb

herb hrabiów Dóczy

hr. László Dóczy (O.Zsigmond O.P. (Ukk *29 września 1927 †Sopron 15 października 2007), Osoba szczególnie zasłużona dla Polski, węgierski dominikanin, Prowincjał zakonu, proboszcz i dziekan, bardzo dobroduszny, inteligentny, popularny i szanowany przez wiernych duchowny o radykalnych poglądach antybolszewickich, walczący o wyplenienie z kościoła węgierskiego tych wszystkich, którzy kolaborowali z władzami komuny, a nawet stali się potulnym narzędziem w rękach bolszewickich przestępców, jak również rehabilitowania tych duchownych i wiernych, którzy do końca pozostali wierni Jezusowi i nie poszli na służalczą współpracę z komuną, a których za to biskupi-kolaboranci służalczo umieścili na marginesie. Był wielkim polonofilem, szczególnie zasłużonym dla Polski. W okresie II wojny światowej brał aktywny udział w pomaganiu przebywającej w Węgrach ponad 140-tysięcznej rzeszy polskich uchodźców cywilnych i wojskowych. Był przyjacielem ks.Józsefa kardynała Mindszenty, Zdzisława Antoniewicza i jego syna Rolanda Antoniewicza, ks.hr.Istvána Keglevicha, gen. Kálmána Kéri, O.biskupa Bertalana Badalika i innych.[1]

BiografiaEdytuj

DóczyZsigmond4

O Zsigmond László hrabia Dóczy

hr. László Dóczy (O.Zsigmond O.P.)
urodził się w miejscowości Ukk w komitacie (województwie) Veszprém w zachodnich Węgrach 29 września 1927 r, zmarł w Sopron na granicy z Austrią 15 października 2007 r. Pochodził z węgierskiej rodziniy arystokratycznej, mającej swoje włości na zachodzie Węgier i w Austrii. Razem z rodzicami, od małego dziecka był zapalonym polonofilem i dlatego po wybuchu II wojny światowej, za namową swojego proboszcza, wziął aktywny udział w pomaganiu przebywającej w Węgrach ponad 140-tysięcznej rzeszy polskich uchodźców cywilnych i wojskowych. Wtedy poznał osobiście I sekretarza Poselstwa RP w Budapeszcie, wicedyrektora Instytutu Polskiego Zdzisława Antoniewicza, któremu regularnie pomagał w wypełnianiu zadań. Dzięki jemu nawiązał kontakt z jego przyjacielem, również wielkim polonofilem — proboszczem w Zalaegerszeg, węgierskim Ormianinem Józsefem Pehm (Bem - Բեմ), późniejszym Józsefem kardynałem Mindszentym oraz z innym zapalonym polonofilem, O. biskupem Beratlanem Badalikiem — Prowincjałem zakonu OO Dominikanów. Charyzmatyczne postacie obu duchownych wywołały na nim taki wpływ, że poczuł powołanie do zostania księdzem i zakonnikiem.
DomonkosokCímere

godło zakonu OO Dominikanów

W dniu 15 września r złożył ślubowania zakonne u OO Dominikanów. Wkrótce bolszewiccy przestępcy rozwiązali zakony, rozpędzając lub aresztując zakonników i zakonnice.[2] O.Zsigmond László Dóczy miał szczęście i uniknął aresztowania, ale Miecz Damoklesa stale wisiał nad jego głową. Otrzymał przeniesienie do diecezji Veszprém nad Balatonem. W dniu 14 czerwca 1953 r otrzymał święcenia kapłańskie i został wikariuszem w miejscowości Karád, a potem w parafii p.w. Świętej Małgorzaty w Veszprém. Miasto pełne jest polskich pamiątek, tu żył na emigracji polski książę Bezprym, od którego nazwano to miasto. W 1956 r przejmuje parafię w Tihany, która wcześniej razem z budynkami opactwa należała do OO Benedyktynów. Tu w 1957 r znów spotyka się ze Zdzisławem Antoniewiczem i jego synem Rolandem, z którym później utrzymuje osobiste stosunki — po objęciu funkcji Prowincjała zakonu w Budapeszcie, staje się on jego osobistym ministrantem-lektorem oraz zakrysianinem w katedrze dominikańskiej przy ulicy Thököly, a potem w wotywnej kaplicy Regnum Marianum (Małe Regnum Marianum) przy ulicy Damjanich w dzielnicy Erzsébetváros w Budapeszcie, którego zarządcą czyni innego swojego przyjaciela ks.hr.Istvána Keglevicha — dawnego katechety żony Rolanda i jego szwagra, którego komuna uwięziła na blisko dziesięć lat. Od 1962 r staje się proboszczem parafii w Ajkarendek, a potem w Ajka. W 1988 r otrzymuje nominację na dziekana dziekanatu Okręgu Górniczego (Bányavidéki Esperesi Kerület). W 1964 r zdobywa doktorat teologiczny.
DomonkosTemplom

katedra dominikańska w Budapeszcie przy ulicy Thököly

ADomonkosTemplomFőhajója

Wnętrze - ołtarz katedry OO Dominikanów w Budapeszcie

W 1982 r O.hr.Zsigmond László Dóczy otrzymuje papieską nominację na prokuratora i ochrońcę więzi Stolicy Apostolskiej. W 1989 r otrzymuje nominację na funkcję wikariusza diecezji, a w 1991 r zostaje proboszczem w Tartfő. Po upadku komuny i odradzaniu się życia zakonnego, z Rzymu otrzymuje nominację na funkcję Wikariusza Prowincji Węgierskiej OO Dominikanów, a wkrótce potem na funkcję Prowincjała (do 1996 r), która tradycyjnie łączy się z wyświęceniem na biskupa. Ale hr.O. László Zsigmond Dóczy wynikiem intryg sprzedawczyków-kolaborantów, nie otrzymuje od Ojca Świętego infuły biskupiej. Paralelnie z funkcją zakonną, przejmuje funkcję proboszcza parafii dominikańskiej pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Różańcowej w Budapeszcie. Trudną walką z biurokracją postkomunistyczną odzyskuje tylko część majątku zakonnego, skonfiskowanego przez komunistów po rozwiązaniu zakonów.

Jako Prowincjał zaciekle broni swoich zakonników, którzy co chwilę stają się podmiotem amoralnych i kłamliwych, zniesławiających ich ataków prasy w dalszym ciągu opanowanej przez bolszewików (w okresie komuny w Węgrach etatowym dziennikarzem mogła zostać osoba, która została zweryfikowana przez bezpiekę i na otrzymanie etatu dziennikarskiego w redakcji, musiała otrzymać zgodę od KC WSPR (Wydział Agitacji i Propagandy) oraz od Biura Prasowego Rządu, lub też do prasy została oddelegowana przez partię lub/i bezpiekę. Opozycyjnych dziennikarzy było bardzo mało, a jeszcze mniej etatowych.)

Lata nieoficjalnego zesłaniaEdytuj

DóczyZsigmondAtyaKönyvemről

Pochlebna i entuzjastyczna opinia ks.dr.hr.Zsigmonda László Dóczy o czekającej na wydanie obszernych wspomnieniach Rolanda Antoniewicza

HáromArisztokrataARegnumKápolnában-Gr.DóczyZsigmond-grKeglevichIstván-RolandHg

Roland Antoniewicz (z lewej), celebrujący mszę świętą Prowincjał zakonu OO Dominikanów — O.hr.Zsigmond Dóczy (w środku) oraz koncelebrujący ks.hr.István Keglevich (z prawej)

Walka z wiatrakami o prawa zakonu i zakonników oraz o sprawiedliwe zadośćuczynienie za poniesione w okresie komuny szkody materialne i moralne, zupełnie rujnują jego zdrowie, wynikiem czego w 1996 r „podaje się do dymisji” – z żalem rezygnuje z funkcji Prowincjała, którą przejmuje polski zakonnik Jerzy Puciłowski, podczas dwóch kadencji (1996-2004) doprowadzając do częściowego upadku prowincji zakonnej i likwidacji budapeszteńskiego domu zakonnego (za grosze sprzedaje m.inn. Kino Gloria (wówczas już kino Sport), w którym przed wojną wyświetlano filmy religijne, wielu młodych i zdolnych zakonników porzuciło habit.) O.hr.Zsigmond László Dóczy nie otrzymuje także poparcia węgierskiego episkopatu, w którym zdecydowaną większość stanowią biskupi zweryfikowani czy nasłani i mianowani przez komunę. W 1994 r, w ślad za zniesławiającymi i fałszującymi prawdę atakami prasy, episkopat odżeguje się od wypowiedzi Prowincjała broniącego zakonników, podczas kiedy Stolica Apostolska i najwyższe władze Dominikanów w Rzymie głucho milczały. W 1997 roku O.hr.Zsigmond László Dóczy zostaje priorem klasztoru OO Dominikanów w Sopron oraz zarządcą kościoła przyklasztornego, jednocześnie (z powodu bardzo ostrego braku duchownych) administrując parafie w Harka i Nagylózs. W związku z bardzo gwałtownie psującym się zdrowiem, jeszcze przez pewien czas cierpliwie znosi bóle i pełni służbę chrystusową, ale w 1999 roku rezygnuje ze wszystkich funkcji. Jeszcze na prośbę swojego przyjaciela Rolanda Antoniewicza, z wielkim zainteresowaniem i uznaniem czyta jego obszerne, od 1991 roku oczekujące na wydanie i wydawcę wspomnienia i oczywiście do ostatrniego tchu celebruje msze święte. Umiera 15 października 2007 r.[3]

Materiały źródłoweEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. http://hu.metapedia.org/wiki/Gr_D%C3%B3czy_L%C3%A1szl%C3%B3_-_Zsigmond_OP_atya
  2. Surányi Ábel: A szerzetesrendek feloszlatása — http://phbences.hu/hu/node/452
  3. http://hu.metapedia.org/wiki/Gr_D%C3%B3czy_L%C3%A1szl%C3%B3_-_Zsigmond_OP_atya


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki