FANDOM


Epoka
Nowożytność

Era Nasza era
Rozpoczęcie Wynalezienie druku (1450)
Podbój Bizancjum (1453)
Odkrycie Ameryki (1492)
Zakończenie I wojna światowa (1918 r.)
Poprzedni okres Średniowiecze
Następny okres Czasy najnowsze
Ważne wydarzenia Zdobycie Konstantynopola przez Turków

Wojna trzynastoletnia
Wielkie odkrycia geograficzne
Nihil Novi
Reformacja
Hołd Pruski
Sobór trydencki
Pokój augsburski
Unia lubelska
Konfederacja warszawska
Unia brzeska
Wojny polsko-szwedzkie
Wojna trzydziestoletnia
Powstanie Chmielnickiego
Bitwa pod Wiedniem
Ekspansja Prus
Sejm Niemy
Czasy stanisławowskie
Konfederacja barska
Konfederacja targowicka
Rozbiory Polski
Powstanie USA
Sejm Wielki
Rewolucja francuska
Wiosna Ludów
Zjednoczenie Włoch
Zjednoczenie Niemiec
I Wojna Światowa
Rewolucja październikowa

Ważne osoby Krzysztof Kolumb

Ferdynand Magellan
Mehmed II Zdobywca
Sulejman Wspaniały
Kazimierz IV Jagiellończyk
Zygmunt I Stary
Zygmunt III Waza
Stefan Batory
Jan III Sobieski
August III Sas
Stanisław Poniatowski
Ludwik XIV
Ludwik XVI
Katarzyna Wielka
Izabela I
Henryk VIII
Elżbieta I
Napoleon Bonaparte
Bismarck
Józef Piłsudski
Fryderyk I
Fryderyk II Wielki
Wilhelm II
Maksymilian I
Fryderyk V
Ferdynand I
Maria Teresa
Karol I
Mikołaj II
Wiktoria Hanowerska
Włodzimierz Lenin

Nowożytność – epoka historyczna trwająca od XV do XX wieku naszej ery. Powszechnie uznanymi cezurami jest odkrycie Ameryki w 1492 roku i koniec I wojny światowej w 1918 roku.

Daty Edytuj

Historycy powszechnie zgadzają się na ustalenie 3 dat umownych w ramach końca średniowiecza - wynalezienie ruchomej czcionki przez Jana Gutenberga (1450 r.), upadek Bizancjum (1453 r.) i odkrycie Ameryki (1492 r.). Rzadziej podawaną datą jest Reformacja, rozpoczęta w 1517 r. w Niemczech.

Te cztery daty w wielkim stopniu przyczyniły się do zmienienia poglądów Europejczyków, usunięcia średniowiecznego uniwersalizmu czy rozwoju nowych potęg, zmieniających bieg dziejów.

I Wojna Światowa, pod względem moralności i prowadzenia konfliktów, była rewolucją. Nie tylko zaczęto używać nowych, potężnych broni, ale poglądy dotyczące śmierci ludzi się zmieniły. Waga ludzkiego życia została zwiększona i liczne konwencje podpisane. Dodatkowo era kolonializmu dobiegała końca.

Podział Edytuj

Samą nowożytność rzadko się używa dla określenia czasów wydarzenia - zdecydowanie częściej używa bardziej określonych terminów, np. renesans. Większość z nich odnosi się bardziej do sztuki niż do wydarzeń politycznych. Podział na sztukę jest następujący:

Badanie historii nowożytnej Edytuj

Niektóre wydarzenia, choć nie bez precedensu, pokazują nowy sposób postrzegania świata. Pojęcie "nowożytność" interpretuje ogólny sens tych wydarzeń i szuka wyjaśnienia dla głównych zdarzeń. Podstawową trudnością nauki historii nowożytnej jest fakt, że duża ilość rzeczy została udokumentowanych do dnia dzisiejszego. Jest to konieczne do rozważania wiarygodności informacji uzyskanych z tych rzeczy. W czasach najnowszych, wielu ludzi wyrażało wiarę w jakiejś formie bóstwa, nie w Boga, lecz w wielu innych bogów.

Wstępnie nowożytna kultura nie myślała o tworzeniu poczucia odrębnych indywidualności. Urzędnik religijny, który często obejmował wysokie stanowisko u władzy, miał duchownego pośrednika. Przez tych pośredników urzędnicy religijny wierzyli, że mają dostęp do Boga. Tradycją było czczenie starożytnych kultur poprzez ceremonie. Moralność w kulturze była ściśle egzekwowana. W przeciwieństwie do wcześniejszej nowożytnej cywilizacji, stopniowo opracowane zostały metody naukowe. Wiele osób wierzyło, że wykorzystywanie nauki doprowadzi do wiedzy, więc rzuciło się mit o tym, jak żyły nowoczesne narody. Nowe informacje o świecie zostały odkryte poprzez empiryczną obserwacje lub użycie rozumu lub nabytej wiedzy. W 1585 roku termin "nowoczesne" został przygotowany do spisania.

Termin "Początki nowoczesne" został wprowadzony w języku angielskim w 1930 roku, aby odróżnić czas między tym, co nazywamy w średniowieczu i tym, co w czasach najnowszych. To ważne, aby pamiętać, że te warunki wynikają z historii Europy. Wykorzystanie w innych częściach świata takich jak w Azji i w krajach muzułmańskich często w kontekście ich kontaktu z kultury europejskiej w wieku odkryć. "Postmodernizm" odkryty w 1949 roku był opisany raczej jako ruch w sztuce niż w okresie historii i jest zwykle stosowany do sztuki, ale nie do każdego wydarzenia.

Rozwój Edytuj

W nowożytności rozwinięto dziedziny: nauki, polityki, wojny i technologii. Było to również wynalezienie globalizacji. Podczas tej epoki rozpoczęły się polityczne, gospodarcze i kulturalne kolonizacje pozostałej części świata. Na przełomie XIX i XX wieku modernizacja sztuki, polityki, nauki i kultury doszła do dominacji nie tylko w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej, ale prawie w każdym zakątku świata. W dzisiejszych czasach ściśle związana jest z rozwojem indywidualnym, kapitalizmem, urbanizacją i wiarą w możliwości postępu technologicznego i politycznego. Brutalne wojny i inne problemy z tej epoki doprowadziły do wielu przeciwnych reakcji przeciwko nowoczesnemu rozwoju. Optymizm i wiara w stały postęp zostały skrytykowane.

Pozostałość Edytuj

Nowożytność w bardzo dużym stopniu przyczyniła się do rozwoju wydarzeń na całym świecie - zapoczątkowując globalizm.

Odkrycie i kolonizacja Ameryk przyczyniła się do stworzenia nowych potęg, zmieniając sytuację polityczną w Europie, uformowanie nowych państw (m.in USA, pozostałość Wielkiej Brytanii) i mocarstw, czy spadek ważności Lewantu i Arabii, będącej jedynym kontaktem średniowiecznej Europy z bogatymi Indiami.

Wiele powstałych odłamów chrześcijaństwa do dziś funkcjonuje jako większość wyznaniowa w wielu państwach. Mimo, że początkowo dochodziło do wielu krwawych konfliktów częściowo na tle religijnym, jeszcze w tej epoce doszło do powszechnej tolerancji wyznaniowej.

I Wojna Światowa, oprócz milionów ofiar i zmiany poglądów nt. konfliktów zbrojnych, przyczyniła się do rewolucji bolszewickiej, powstania ZSRR oraz III Rzeszy i upadku wielu monarchii.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki