FANDOM



Przebieg

W styczniu 1240 Mongołowie najechali Europę. Spustoszyli Polskę, wkraczając do niej od wschodu. Rozbita wtedy dzielnicowo Polska nie była w stanie stawić im czoła. Pod Legnicą książęta dzielnicowi przy wsparciu rycerzy z zachodu ponieśli klęskę. Mongołowie spustoszyli Śląsk i skierowali się na Morawy. Tymczasem druga armia mongolska skierowała się na Węgry. Armia mongolska w celu wsparcia drugiego trzonu wycofała się z Moraw i zaatakowała Królestwo Węgier. 11 kwietnia na równinie Mohi pokonali oni władcę Węgier, Belę I. Potem skierowali się na południe i zajęli Budę, Chorwację i Slawonię potem Bułgarię, zmuszając ją do hołdu sobie. Kiedy szykowali się do do zaatakowania Zachodniej Europy, dowiedzieli się o śmierci Wielkiego Chana. Skierowali się na Wołoszczyznę oraz Mołdawię i wrócili do kraju. Wielki najazd nie spowodował znaczących zmian terytorialnych.