FANDOM


Murad V (ur. 1840, zm. 1904) – 33. sułtan Imperium Osmańskiego z dynastii Osmanów, rządzący w 1876 roku. Był synem sułtana Abdülmecid I i Şevkefza Sultan. Starszy brat sułtanów: Abdülhamida II, Mehmeda V i Mehmeda VI.

Biografia

Murad V urodził się w 1840 roku jako najstarszy syn sułtana Abdülmecida I. Władzę objął w 1876 roku po obaleniu sułtana Abdülaziza , który był stryjem Murada V.

Wykształcony, o liberalnych poglądach, ukształtowanych pod głębokim wpływem kultury francuskiej, zbliżył się z aktywnym podówczas ruchem młodoosmańskim, mającym na celu przekształcenie imperium osmańskiego w silne, nowoczesne państwo.

Murad V był sułtanem niespełna 3 miesiące, ponieważ został odsunięty z powodu choroby psychicznej. Sułtan został uwięziony w pałacu Çiragan, gdzie zmarł w 1904 roku.