FANDOM


Rubens saturn

Kronos zjadający Posejdona. Był tytanem w mitologii greckiej.

Mitologia (gr. μυθολογια, gdzie μυθοι to baśń, mit, a λέγειν opowiadać) – zbiór mitów i podań o bogach i bohaterach, funkcjonujący w danej religii lub społeczności. Terminem tym określa się również naukę zajmującą się badaniem mitów.

Charakterystyka

Głównymi bohaterami w mitologiach są zazwyczaj bogowie, nadprzyrodzeni ludzie i zwierzęta. W świętych opowieściach, mitologie są często poparte przez władców i kapłanów, i ściśle związana z religią lub duchowością. W społeczeństwie w która jest opowiedziana, mitem jest zwykle uważany za prawdziwego związku z odległej przeszłości. W rzeczywistości, wiele społeczeństw mają dwie kategorie tradycyjnej narracji, "prawdziwe historie" lub mity "fałszywe historie" bądź też bajki. Mity o stworzeniu świata zaczynają się podobnie. Mianowicie, gdy świat jeszcze nie osiągnął swojej obecnej formy. Tym samym zazwyczaj opowiadają i próbują wyjaśnić w jaki sposób świat zyskał obecną postać i jak zwyczaje, instytucje i tabu zostały stworzone.

Mitologia a religia

Mitologii nie należy utożsamiać z religią. Religia opiera się na kulcie i obrzędach, które, w przeciwieństwie do płynnych i łatwo ulegających przemianom mitów, są trwałe, odporne na postęp cywilizacyjny i przechowują bardzo dawne formy wierzeń. Przez mitologię należy rozumieć system personifikacji, alegorii i symboliki, które wyrażały stosunek człowieka do świata. Tę złożoną − także dla współczesnego człowieka − relację objaśniały dawnym ludom podania, baśnie i legendy.

Źródła