FANDOM


Mieszko I − pierwszy historyczny władca Polan. Żył w latach ok. 930-992, a panował od 960 do 992 roku.

Rodzina

Rodzice

Bracia

Małżeństwa

Potomstwo

Z Dobrawą

Z Odą

Biografia

Mieszko urodził się około roku 930 (według Kroniki wielkopolskiej w 931 roku), jako syn pogańskiego władcy, Siemomysła. W roku 960 zaczął panować na terenach Polan, Mazowszan i Lędzian. Cztery lata później bronił swojego państwa przed dwukrotnym atakiem Wieletów pod dowództwem Wichmana Młodszego. Podczas jednej z bitew z wojskami Wieletów zginał nieznany z imienia brat Mieszka. W latach 965-966 Mieszko zaczął płacić trybut niemieckiemu cesarzowi z ziem aż po rzekę Wartę, gdyż obawiał się kolejnego zbrojnego ataku na swoje państwo ze strony Gerona. W 965, Mieszko zawarł pakt z Bolesławem I Srogi, księciem czeskim. Żeby umocnić porozumienie między państwami, Mieszko pojął za żonę córkę Bolesława Srogiego, Dobrawę. W 966 roku, za namową Dobrawy, Mieszko zdecydował się przyjąć chrzest, by zdobyć potężnych chrześcijańskich sojuszników. W 967 roku Wichman Młodszy razem z Pomorzanami najechał ziemię Mieszka I. Książę z pomocą księcia Czech Bolesława I Srogiego zwyciężył wrogów w walnej bitwie i przyłączył Pomorze Zachodnie i ziemię lubuską do swojego państwa. Natomiast pięć lat później Mieszko bronił swojego kraju przed najazdem margrabiego niemieckiej Marchii Wschodniej, Hodona. 24 czerwca 972 roku wojowie Mieszka I pokonali siły Hodona. Zwycięstwo umocniło władzę Mieszka I na Pomorzu Zachodnim. Tamtejsi Słowianie przekonali się, że nie warto występować przeciwko tak mocnemu władcy. W 973 roku Mieszko I i Hodon spotkali się z cesarzem niemieckim Ottonem I na zjeździe w Kwedlinburgu Władca w ramach konsekwencji za uszczuplenie jego wojsk kazał Mieszku oddać jego syna, Bolesława jako niemieckiego zakładnika. Hodon nie poniósł żadnych konsekwencji i nadal władał swoją marchią. W tym samym roku Otton umarł, a Mieszko włączył się w walkę o koronę niemiecką, której ostatecznie nie wygrał. Dwa lata po śmierci Dobrawy, czyli w 979 roku Otton II najechał na Polskę, lecz Mieszko pokonał najeźdźców. W 981 roku Mieszko utracił Grody Czerwieńskie. W 985 roku Mieszko pomógł saskim wojownikom w tłumieniu buntu Połabianów. W roku 990 przyłączył on do Polski Śląsk i Małopolskę, a dwa lata później zmarł. Został on pochowany w Gnieźnie.

Państwo Mieszka I

Polska 960 - 992

Źródła

  • Mieszko I, kolekcja Władcy Polski, Hachette 2009