FANDOM


Mieszko (1069 - 1089) – jedyny syn Bolesława II Śmiałego i Wyszesławy.

Biografia

W 1079 roku został wygnany razem z rodzicami na Węgry. Władzę w Polsce przejął brat Bolesława, Władysław I Herman, faktycznie rządził jego palatyn, Sieciech. Właśnie ten ostatni najprawdopodobniej w 1081 roku zlecił zabójstwo Śmiałego. Sytuacja Mieszka była jak najbardziej niekorzystna. W 1086 roku Mieszko powrócił do kraju. Władysław Herman oddał mu pod władanie najprawdopodobniej ziemię krakowską, lecz była to władza zwierzchnia. Może wydawać się dziwne, że Mieszko przejął ziemię z najważniejszym miastem w Polsce - Krakowem. Jest to jednak błędne rozumowanie, ponieważ za czasów Hermana stolicą lub najważniejszym polskim grodem był Płock. W 1088 roku Mieszko ożenił się, możliwe, że z Katarzyną, księżniczką ruską. Książę zmarł w 1089 roku otruty. Spisek uknuł najprawdopodobniej sprawujący faktyczne rządy w Polsce, palatyn Sieciech. Dzięki śmierci bratanka, Władysław I Herman na nowo zjednoczył kraj.