FANDOM


Miecław lub Masław − możnowładca polski, który w XI wieku założył na dziesięć lat własne państwo, cześnik Mieszka II Lamberta. Podczas reakcji pogańskiej i bezkrólewiu w państwie polskim Miecław opanował Mazowsze i w 1037 roku ogłosił się jej księciem. Zawarł sojusze z pogańskimi ludami: Jaćwingami i Pomorzanami. Mazowsze najprawdopodobniej także nawróciło się w tym czasie na wiarę w rodzimych bogów.

Po powrocie Kazimierza do Polski rozpoczęły się działania wojenne mające na celu przyłączenie Mazowsza do Polski. Kazimierz próbował od 1042 roku, ale dopiero w 1047 z pomocą 500 niemieckich rycerzy cesarza Henryka III podbił Mazowsze i rozgromił Pomorzanów. Gall Anonim pisze, że Miecław zginął podczas bitwy, Wincenty Kadłubek twierdzi, że Miecław uciekł do Prus i dopiero tam nastąpił jego zgon.