FANDOM


Michał Küchmeister von Sternberg – 28. wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego. Urząd ten pełnił w latach 1414-1422.

Biografia

Urodził się na Śląsku w szlacheckiej rodzinie. Jego pierwszą poważną funkcją było bycie komturem Rynu. W latach 1396-1402 piastował stanowiska prokuratora kętrzyńskiego, zaś dwa lata wcześniej został też szafarzem elbląskim. Rok później został Wielkim szafarzem. W 1404 został wójtem Żmudzi, zaś sześć lat później wójtem Nowej Marchii. Po bitwie pod Grunwaldem spróbował z resztą wojska odzyskać stracone tereny, bezskutecznie. We wrześniu 1410 przegrał w bitwie pod Koronowem. Został pojmany i dopiero po roku wrócił na wolność. Po przegranej bitwie pod Grunwaldem stracił dużo pod względem ekonomicznym. W tym samym roku objął stanowisko Wielkiego marszałka Zakonu Krzyżackiego. Odsunął on od władzy Heinricha von Plauena i 7 stycznia 1414 został nowym mistrzem Zakonu. Mimo, że negocjował brak wojny, uzbroił zamek w Malborku. 21 września 1416 nadał prawa miejskie Sztumowi. Zrezygnował z bycia Wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego w 1422. Umarł 15 grudnia 1423 w Gdańsku. Pochowany został na zamku w Malborku.