FANDOM


Mehmed II Zdobywca (ur. 1432, zm. 1481) – 7. sułtan Imperium Osmańskie z dynastii Osmanów, rządzący w latach 1444-1446 oraz 1451-1481. Był synem sułtana Murada II i Hüma Hatun. Ojciec sułtana Bajazyda II. Zasłynął po podbiciu Konstantynopola w 1453 roku.

Biografia

Mehmed II Zdobywca urodził się w 1432 roku jako jeden z młodszych synów sułtana Murada II. Po śmierci starszych braci - Ahmeda w 1439 roku oraz Aladina w 1444 roku, Mehmet II po dobrowolnej abdykacji swojego ojca zasiadł na tronie w wieku 12 lat. Rządy Mehmeta nie trwały jednak długo, gdyż Janczarowie wnieśli bunt i w 1446 roku ponownie na tronie zasiadł ojciec sułtana. Po śmierci swojego ojca w 1451 roku zdołał jednak wrócić na tron, mordując wszystkich swoich braci.

W 1453 roku zdobył miasto Konstantynopol, kończąc tym samym okres istnienia Cesarstwa Bizantyńskiego. Zwycięstwo to umożliwiło Osmanom ekspansję w Europie, która trwała aż do 1683 roku kiedy to wojska króla Jana III Sobieskiego pokonały Osmanów podczas Bitwy pod Wiedniem.

W podbitym Konstantynopolu ustanowił nową stolicę Imperium, które urząd stolicy pełniło do 1922 roku oraz zmienił nazwę miasta na Istambuł.

W 1459 roku sułtan podbił Serbię, a następnie Bośnia. Zdołał też podporządkować Trabzon, Wołoszczyznę. Następnie podbił Mołdawię i Albanię.

Sułtan planował też zdobycie Rodos - wyspy zakonu Joannitów. Wyspę tą udało się podbić dopiero w 1522 roku Sulejmanowi Wspaniałemu.

Zaatakował również Italię oraz zaplanował wyprawę na Egipt.

Mehmed II Zdobywca zmarł w 1481 roku (w wieku 49 lat), po 32-letnim panowaniu. Jego następcą został jego syn - Bajazyd II.