FANDOM


Megajra (gr. Μέγαιρα Mégaira, łac. Megaera) – według wierzeń starożytnych Greków jedna z bogiń Eryń. Bogini zazdrości, zawistości, siostra Tyzyfone i Alekto.

Biografia

Moment poczęcia

Według mitologii greckiej uchodziła za córkę Uranosa i Gai oraz należała do bogiń zemsty, zwanych również Eryniami. Gdy Niebo (Uranos) i Ziemia (Gaja) uprawiali stosunek płciowy, zaatakowali tytani pod przewodnictwem Kronosa, który chciał przejąć władzę. Ten zaś odciął sierpem genitalia ojcu (Uranosowi), a krew spadająca z nich spadła na Gaję, z której zrodziły się Erynie. Jedną z nich była Megajra. 

Erynia

Zamieszkiwała Ereb wraz ze swymi siostrami. Jej obowiązkiem było wysłuchiwanie oskarżeń śmiertelników oraz nachodziła ludzi w wyrzutach sumienia. Ona była zaś boginią zazdrości, zawiści oraz doprowadzanie do zdrady niewierności i małżeńskiej.

Źródła