FANDOM


PLATE2BX.jpg

Medyjscy arystokraci

Medowie − lud zamieszkujący północno-zachodnie ziemie dzisiejszego Iranu. Pierwsza wzmianka o nich pochodzi z IX wieku p.n.e., kiedy to w kronikach asyryjskich odnotowano, iż Medowie to lud, który stawił opór potężnej armii króla Salmanasara III. Walczyli oni o góry Zagros, które były bogate w surowce naturalne i przecinały je szlaki handlowe. Po wygraniu ich w wojnie, Medowie utworzyli tam swoje królestwo.

Historia Edytuj

Powstanie królestwa Edytuj

Pierwszym królem Medów był Dejokes, który uczynił miasto Ekbatana stolicą swojego królestwa. Kazał on też otoczyć je siedmioma rzędami murów obronnych. Monarcha miał też gwardię przyboczną i ustalił etykietę dworską. Według Herodota panował 53 lata, a według współczesnych historyków jego panowanie miało miejsce w VII wieku przed naszą erą. Następcą Dejokesa był Fraortes, który postanowił powiększyć swoje królestwo i w tym celu podporządkował sobie Persów z Anszan. Potem wyruszył na podbój Asyrii, jednak ta wyprawa zakończyła się klęską i śmiercią samego Fraortesa. Jego następcą był Kyaksares, który tron objął w 626 roku przed naszą erą. Zreorganizował on medyjską armię i wyodrębnił poszczególne formacje wojskowe: kopijników, łuczników i jazdę. Razem z armią podbitych plemion, Kyaksares zdecydował się ponowić próbę podboju Asyrii. Chciał on zniszczyć stolicę tegoż państwa, Niniwę, i pomścić ojca. Początkowo odnosił on sukcesy militarne, ale oblężenie Niniwy zakończyło się atakiem scytyjskich wojowników. Kyaksares był zmuszony do wycofania swych armii. Wkrótce młody władca znów zebrał armię i zawarł przymierze z Babilonią przeciw Asyrii, na którą najechali w 614 roku przed naszą erą, kiedy to złupili i zdobyli miasto Aszur. Za pomocą wojsk babilońskiego króla Nabopolasara, armia medyjska złupiła i zdobyła Niniwę i powróciła do Ekbatany z ogromnymi łupami wojennymi.

Potężne państwo Edytuj

Gdy Medowie stali się potężnym ludem, władca Lidii chciał podburzyć scytyjskich poddanych przeciw swoim panom. Dzięki temu wybuchło powstanie, które dało początek długiej wojnie lidyjsko-medyjskiej. Pięć lat później, Medowie i Lidia podpisali rozejm, na mocy którego wyznaczono granice dzielące oba państwa. Następcą Kyaksaresa był jego syn Astyages, który odziedziczył rozległe państwo, lecz jego polityka nie zaskarbiła mu przychylności arystokracji plemiennej. Po tym, jak wygasł traktat pokojowy między Medami a Babilonią, wybuchł konflikt, którego nie przerwała nawet zmiana władcy na tronie babilońskim. Ten nowy władca, Nabonid, chciał wykorzystać niepokoje w Persji, której część była pod władzą medyjską, więc poparłszy Persów, zaatakował Medię i zdobył dawne asyryjskie miasto Harran. W 550 roku przed naszą erą, Astyages został zdetronizowany przez swojego wnuka, Cyrusa II Wielkiego, a Media została przyłączona do imperium perskiego.

Ciekawostki Edytuj

  • Medowie nie pozostawili po sobie wielu informacji, a większość tego, co współcześni historycy o nich wiedzą, pochodzi z ksiąg Herodota.

Źródła Edytuj

  • Tajemnice starożytnych cywilizacji: Persja. Od czasów prehistorycznych do podboju Aleksandra Wielkiego. wydawnictwa Oxford; strony od 17-18.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki