FANDOM


Lugiowie − historyczny lud mieszkający w Starożytności na terenie Polski, Czech i Niemiec.

Według badaczy uznających autochtoniczną teorię dziejów Słowian, nazwa Lugiowie pochodzi od ługów - terenów podmokłych. Może być też spokrewniona ze słowiańskim ludzie. Zwolennicy teorii allochtonicznej wskazują, iż nazwa ta może być spokrewniona z imieniem celtyckiego Boga Lugha. Inni wskazują, iż od niej może wywodzić się nazwa Łużyc i/lub Lechitów. Najprawdopodobniej byli oni konfederacją plemion germańskich i celtyckich.

Pierwszy wspomina ich Strabona. Według niego należeli oni do konfederacji pod wodzą Marboda. Wspomina on także ich wędrówki znad rzeki Soławy, na wschód[1]. Kolejni historycy wskazują, iż brali udział w wojnach markomańskich po stronie Germanów. Dokonują oni także podziału ich na wiele plemion, m.in. Burów, Hariów czy Omanów. Kolejne źródła wspominają o walkach z ludem Longiones nad rzeką Lech (Lygis). Ostatnia wzmiankuje ich Tabula Peutingeriana.

Większość badaczy identyfikuje ich z kulturą przeworską, choć możliwe, że mieszkali na zachód od niej (na wschód Łaby).

Przypisy

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki