FANDOM


Postać
Ludwik Węgierski

Ludwik Wegierski
Obraz Jana Matejki
Dane
Data i miejsce urodzenia 5 marca 1326, Wyszehrad
Data i miejsce śmierci 10 września 1382, Trnawa
Dynastia Andegawenowie
Tytuły król Węgier, Polski
Rodzina Karol Robert,

Elżbieta Łokietkówna

Potomstwo Maria Andegaweńska (?),

Katarzyna Andegaweńska, Maria Andegaweńska, Jadwiga Andegaweńska

Urzędy piastowane
Urząd
Urząd Król Węgier
Okres panowania 1342-1382
Poprzednik Karol Robert
Następca Maria Andegaweńska
Urząd
Urząd król Polski
Okres panowania 1370-1382
Poprzednik Kazimierz III Wielki
Następca Jadwiga Andegaweńska
Urząd

Ludwik Węgierski na Węgrzech jak Ludwik I Wielkikról Węgier i Polski, urodzony 3 marca 1326 roku, zmarł 10 września 1382, syn Karola Roberta i Elżbiety Łokietkównej.

Węgrzy uważają Ludwika za jednego z największych swoich władców. Pod jego rządami Węgry stały się potężnym państwem. Węgrze nadają mu przydomek Wielki. W Polsce jednak nie miał takich sukcesów, stracił prawie wszystko o co walczył Kazimierz m.in. Mazowsze, Santok, ziemię włodzimierską.

Kalendarium Edytuj

 • 1326 - narodziny
 • 21 VII 1342 - koronacja na króla Węgier
 • 1350 - porozumienie polsko-węgierskie w sprawie Rusi - Ludwik zrzeka się jej na rzecz Kazimierza Wielkiego
 • 1351 - kapitulacja Litwinów przed Ludwikiem we wspólnej wyprawie polsko-węgierskiej
 • 1352/53 - dalsze walki z Litwinami
 • 1355 - umowa o dziedziczenie Kazimierza z Ludwikiem, Ludwik był zawsze wiernym sojusznikiem Polski - przywilej budziński
 • 1355 - po zapewnieniu sobie sukcesji w Polsce, Ludwik zhołdował Serbię, część Bułgarii, a na krótki czas nawet Bośnię. Po wojnach z Wenecją opanował Dalmację z Dubrownikiem i wzmacniał pozycję nad Adriatykiem.
 • 1364 - umowa z Kazimierzem, zamykająca prawo żeńskiego potomstwa do dziedziczenia tronu polskiego
 • 1367 - mianowanie Władysława Opolczyka palatynem Węgier
 • 1368 - przywilej pozwalający Polakom na wolny handel na Węgrzech
 • 1370 - śmierć Kazimierza, Ludwik unieważnia testament Piasta i oddaje Kaźkowi Słupskiemu (jako lenno) ziemię dobrzyńską, Kruszwicę, Bydgoszcz, Wałcz oraz Złotów
 • 17 XI 1370 - koronacja Ludwika na króla Polski, szybko wyjechał z Polski na Węgry władzę oddając swojej matce, Elżbiecie, córce Władysława I Łokietka.
 • 1370 - zagarnięcie przez Litwinów ziemii włodzimierskiej, Siemowit III zrywa związki lenne z Koroną, zajęcie Santoka i Drezdenka przez Brandenburgię

Wybuchły spory w Wielkopolsce, dopiero trzeci powołany przez Elżbietę starosta zaprowadził tam pokój. W Małopolsce Kazimierz za życia dokonywał konfiskat majątków tych, którzy nie potrafili udowodnić legalności posiadania dóbr. Po śmierci Piasta zaczęli się oni buntować domagając się zwrotów majątków. Elżbieta powołała specjalne sądy, ale sprawy się przeciągały, a część majątków nie odzyskała. Wzrastało niezadowolenia, którego sam Ludwik nie umiał stłumić.

 • 1373 - Władysław Biały, który uważał, że jemu należy się korona polska zajął Gniewkowo i Inowrocław, wkrótce jednak oddał te grody
 • 1374 - w zamian za sukcesje swoich córek Ludwik nadaje Małopolsce przywilej koszycki
 • 1375/77 - kolejny spór z Władysławem Białym, zajął Gniewkomo, w 1377 zginął Kaźko Słupski, skończyło się na tym, że Ludwik dał 10 000 florenów Władysławowi, a ten udał się do Dijon
 • 1376 - konflikt między Węgrami a mieszczanami krakowskimi, zginęło wiele Węgrów i starosta krakowski, Jan Kmita. Po tym wydarzeniu Elżbieta wyjechała na Węgry, a Wielkopolanie znowu zaczęli się kłócić.
 • 1376 - utrata ziemii chełmskiej i bełskiej na rzecz Litwinów
 • 1377 - Litwini oddają Bełz Ludwikowi
 • odłączenie przez namiestnika Rusi, Władysława Opolczyka ziemii halickiej od Polski i dołączenie do Węgier
 • 1378 - Opolczyk zostaje namiestnikiem Polski
 • zdjęcie ze stanowisła Władysława Opolczyka, do śmierci w 1380 rządziła namiestniczo Elżbieta
 • 1378 - śmierć najstarszej córki Katarzyny, starsza Maria miała przejąć Polskę, a Jadwiga Węgry. Maria miała wyjść za Zygmunta Luksemburskiego, za to Jadwiga za Wilhelma Habsburga. Przewidywane było połączenie Polski i Brandenburgii.
 • 1379 - w Koszycach ustanowiono Marię sukcesorką Ludwika
 • 1381 - rozszerzenie przywileju koszyckiego na duchownych
 • 1382 - kampania Zygmunta Luksemburskiego przeciwko Bartoszowi z Odolanowa, podczas oblężęnia Zygmunt dowiedział się o śmierci Ludwika 11 września 1382.


Poprzednik:
Karol Robert
Król Węgier
1342 - 1382
Następca:
Maria Andegaweńska


Poprzednik:
Kazimierz III Wielki
Król Polski
1370 - 1382
Następca:
Jadwiga Andegaweńska

Władcy Polski

Książęta Polan LechSamon??? • Lestek ILestek IILestek IIIPopiel IPopiel IIPiastSiemowitLestekSiemomysł
Rozbicie dzielnicowe Władysław II WygnaniecBolesław IV KędzierzawyMieszko III StaryKazimierz II SprawiedliwyMieszko III StaryKazimierz II SprawiedliwyLeszek BiałyMieszko III StaryWładysław III LaskonogiLeszek BiałyMieszko I PlątonogiLeszek Biały
Pierwsi Piastowie Mieszko IBolesław I ChrobryMieszko II LambertBezprymOttoDytrykBolesław ZapomnianyKazimierz I OdnowicielBolesław II SzczodryWładysław I HermanZbigniewBolesław III Krzywousty
Rozbicie dzielnicowe Władysław II WygnaniecBolesław IV KędzierzawyMieszko III StaryKazimierz II SprawiedliwyMieszko III StaryKazimierz II SprawiedliwyLeszek BiałyMieszko III StaryWładysław III LaskonogiLeszek BiałyMieszko I PlątonogiLeszek Biały
Piastowie Przemysł II
Przemyślidzi Wacław IIWacław III
Piastowie Władysław I ŁokietekKazimierz III Wielki
Andegawenowie Ludwik WęgierskiJadwiga Andegaweńska
Jagiellonowie Władysław II JagiełłoWładysław III WarneńczykKazimierz IV JagiellończykJan I OlbrachtAleksander JagiellończykZygmunt I StaryZygmunt II August
Królowie elekcyjni Henryk WalezyAnna JagiellonkaStefan BatoryZygmunt III WazaWładysław IV WazaJan II Kazimierz WazaMichał Korybut WiśniowieckiJan III SobieskiAugust II MocnyStanisław LeszczyńskiAugust IIIStanisław August Poniatowski
Księstwo Warszawskie Fryderyk August I
Królestwo Kongresowe Aleksander I RomanowMikołaj I Romanow

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.