FANDOM


Leszek Mazowiecki − syn Bolesława IV Kędzierzawego i Wierzchosławy nowogrodzkiej. Urodził się ok. 1162 lub wcześniej, zmarł w 1186 roku.

Kalendarium

 • 1172 - śmierć Bolesława, starszego brata Leszka, który został jedynym spadkobiercą ojca
 • 1173 - po śmierci ojca, Leszek obejmuje władzę na Kujawach i Mazowszu, Leszek był słabego zdrowia, jeszcze w 1177 władzę namiestniczą sprawował palatyn Żyro
 • ok. 1178 - wsparcie zbrojne dla Wasylka drohiczymskiego przeciwko Włodzimierzowi mińskiemu, posiłki posyła także Kazimierz II Sprawiedliwy.
  • początkowe sukcesy - zdobycie Brześcia, w którym zostaje osadzony Leszek
  • odbycie Brześcia przez Włodzimierza
  • napaść na Podlasie i klęska wojsk piastowskich i Wasylka pod Drohiczymem, Wasylko udaje się na dwór Leszka do Płocka
  • odzyskanie Podlasia z Drohiczymem
  • ponieważ Wasylko nie miał pieniędzy na opłacenie wojsk Leszka, oddał mu ziemię drohiczymską
 • 1184 - Leszek wykonuje zwrot w polityce zagranicznej i oddaje się w opiekę Mieszku III, ustanowienie jako następny Mieszka Młodszego
  • z powodu złych rządów i niewłaściwego traktowania Mieszko Młodszy zostaje pozbawiony praw do dziedziczenia Mazowsza i Kujaw, spadkobiercą na powrót zostaje Kazimierz.
 • 1186 - śmierć Leszka, jego księstwo przechodzi pod władzę Kazimierza, pochowano go pewnie w Płocku w tamtejszej katedrze.