FANDOM


Leszek Biały (ur. 1186, zm. 24 listopada 1227 w Marcinkowie k. Gąsawy) − książę krakowski od 1194 do 1199 i 1202 do 1227 roku. Był synem Kazimierza II Sprawiedliwego i Heleny znojemskiej.

Kalendarium życia

 • 1186 - Leszek urodził się jako syn Kazimierza Sprawiedliwego.
 • 1194 - ośmioletni Leszek zostaje księciem krakowskim, regentką zostaje matka, Helena.
 • 1195 - Bitwa nad Mozgawą, która utrzymała władzę regencyjną
 • 1198 - podpisanie umowy z Mieszkiem III Stary zgodnie z którą Mieszko wstępował na tron, ale po jego śmierci tron obejmie Leszek
 • 1202 - po śmierci Mieszka III, Leszek wraca na tron krakowski, jednak niespodziewanie weto wstawiają możnowładcy z Mikołajem z Gryfic na czele, którzy chcieli odsunięcia od władzy sandomierskiego palatyna Goworka, najbliższego sługi Leszka. Palatyn chciał ustapić dla wyższych celów, ale Leszek się na to nie zgodził. Wtedy możni zaproponowali tron Władysławowi Laskonogiemu, który panował do 1206 roku, czyli roku śmierci Mikołaja, później na tron na powrót wstąpił Leszek.
 • 1205 - zerwanie sojuszu z Romanem halickim, który niespodziewanie najechał Małopolskę - zginął razem z jego oddziałami w bitwie pod Zawichostem zdziesiątkowany przez wojewodę mazowieckiego Krystiana. Po śmierci Romana zaczął się konflikt o dalsze dzieje tronu ruskiego, w który ingerował Leszek Biały i król węgierski, Andrzej II
 • 1207 - wprowadzenie Aleksandra Wsiewołodowicza na tron książęcy we Włodzimierzu Wołyńskim
 • 1210 - Leszek na krótko został pozbawiony władzy przez raciborsko-opolskiego księcia Mieszka Plątonogiego, który zajął na kilka miesięcy Kraków.
 • 1213 - traktat spiski z Andrzejem II na podstawie którego:
  • Ruś Halicką obejmuje węgierski królewicz Koloman
  • żoną Kolomana ma zostać Salomea, córka Leszka
  • przyłączenie do królestwa Leszka ziemii przemyskiej i lubaczowskiej
  • traktat ostatecznie nie doszedł do skutku
 • 1215 - Leszek postanowił wprowadził Daniela, starszego syna Romana do Włodzimierza. Węgrzy zemścili się za to i za brak pomocy polskiej na Haliczu napaścią i zabraniem Przemyśla i Lubaczowa.
 • 1219 - wspólna wyprawa węgiersko-polska osadza Salomeę i Kolomana w Haliczu
 • 1220 - nieudana wyprawa na Włodzimierz
 • 1221 - układ pokojowy z Danielem, uwięzienie Salomei i Kolomana, ogłoszenie Mścisława księciem halickim
 • ok. 1220 - Dążenie do uznania zwierzchnictwa Krakowa nad wszystkimi ziemiami polskimi.
 • ok. 1222 - Uznanie zwierzchnictwa Krakowa nad Pomorzem Gdańskim.
 • 1222/1223 - wyprawy chrystianizacyjne do Prus
 • 1223 - odkrycie soli w Wieliczce
 • 1225 - Henryk Brodaty podszedł z wojskami pod Kraków, ale wycofał się z powodu napaści na Lubusz, na mocy układu wyparł się swoich pretensji do Krakowa
 • ok. 1225 - Nawiązanie bliskiej współpracy z Władysławem Laskonogim i Henrykiem Brodatym.
 • 1227 - śmierć w wyniku zamachu na zjeździe w Gąsawie.