FANDOM


Obecnie uważa się że Japończycy należą do ludów izolowanych. Czasami włącza się ich do rodziny ałtajsko-uralskiej rodziny językowej. Ich język jest niespokrewniony blisko z żadnym innym (oprócz koreańskiego).

Japończycy są najprawdopodobniej są potomkami dwóch grup ludnościowych: Jomon i Yayoi. Zazwyczaj dzieli się teorie o ich pochodzeniu na 3 grupy:

  • Teoria, o tym, iż Japończycy są potomkami ludności rdzennej mieszkającej na tych terenach od 10.000 lat.
  • Są potomkami imigrantów z terenów północnych: Korea, Chiny
  • Są potomkami migrantów z terenów południowych: wyspy Pacyfiku, Azja Południowo-Wschodnia.

Możliwe, iż Japończycy są potomkami wszystkich trzech grup, jednak nie zostało to potwierdzone.

Wpływy indoeuropejskiej

Pojawiły się teorie, że Indoeuropejczycy mogli być na terenie Japonii lub przynajmniej wpłynąć na nią kulturowo. Dowodem na to miałaby być zbieżność słów, jak np. jeździec - ang.rider, jap.ライダ (Raidā) lub głowa - jap. kōbe - PIE kap[1]

Przypisy