FANDOM


Historia Białorusi
Coat of arms of Belarus
Prehistoria
Paleolit Kultura wolkuszańskaKultura hřenskaKultura lipskaKultura razedsińskaKultura świderska
Mezolit Kultura dniepro-desniańskaKultura komornickaKultura kudlajewskaKultura kundajskaKultura sożackaKultura piaszochnorywskaKultura janislawicka
Starożytność
Prabałtowie Kultura ceramiki kreskowanejKultura rzucewskakultura dniepro-dźwińska (epoka żelaza)wschodniolitewska kultura kurhanówkultura moszczyńska
Prasłowianie Kultura środkowego DniepruKultura trzcinieckaKultura sośnickaKultura lebedowskaKultura juchnowskaKultura tuszemlińskaKultura miłogradzkakultura zarubienickaKultura Kijowskakultura kijowskakultura poczepskakultura kołoczyńska
Protofinowie Kultura ceramiki dołkowo-grzebykowej
Średniowiecze
Okres plemienny AntowiePołoczanieDregowicze
Państwowość Księstwo PołockieRuś KijowskaKsięstwo mińskieKsięstwo witebskieWielkie Księstwo Litewskie
Powiązane terminy WikingowieRurykowiczeOd Waregów do Greków
Nowożytność
I Rzeczpospolita Unia lubelskaCerkiew unickaRozbiory Polski
Cesarstwo Rosyjskie Powstanie listopadowePowstanie styczniowe
Współczesność
I wojna światowa I wojna światowa na Białorusi
20 lecie międzywojenne ZSRRBSRR
II wojna światowa II wojna światowa na Białorusi
Lata powojenne BSRRKatastrofa elektrowni jądrowej w CzarnobyluRepublika BiałorusiAutorytetaryzm Łukaszenki
Kultura wolkuszańska (z biał. Валкушанская культура) - kultura archeologiczna rozwijająca się na terenie dzisiejszej północno-wschodniej Polski, południowej Litwy, zachodniej Białorusi i północnej Ukrainy w okresie późnego paleolitu. Szacuje się, że funkcjonowała w latach 10800-10300 przed naszą erą, a jej członkowie zdominowali obszar między Wisłą na zachodnie, Niemenem na północy i górną Prypecią na wschodzie. Osadnictwo wolkuszańskie zasadniczo nie wyróżniało się od innych stanowisk z tego okresu. Reprezentowany przez kulturę wolkuszańską lud bądź plemię napłynęło z południowego zachodu na zajmowane później terytorium, a z powodu braku umiejętności uprawy roli prowadziło koczowniczy tryb życia przemieszczając się z miejsca na miejsce nie zakładając tym samych stałych siedzib. Nie wiele wiemy o specyfice kultury wewnętrznej tego ludu, ale wiadomo, że nie korzystało ono z pisma będącego podstawą jakiejkolwiek rozwiniętej cywilizacji, lecz za to było zaznajomione z techniką wyrobu kamiennych narzędzi w tym m. in. noży. Przynależność językowa Wolkuszan jest nie możliwa do zbadania wobec braku hydronimów czy innych nazw przed-indoeuropejskich na terytorium, na którym koczowali. Nie mniej jednak mogła ona być jakoś zbieżna z inną staroeuropejską mową, która dotrwała do czasów dzisiejszych: Językiem baskijskim. Przedstawiciele kultury wolkuszańskiej byli europoidalnymi potomkami fal osadniczych Homo Sapiens z Afryki do Europy i zostali zasymilowani z wyżej rozwiniętymi kulturami mezozoicznymi.