FANDOMKsięstwo Swanetii – jedno z wielu średniowiecznych państw powstałych po rozpadzie Królestwa Gruzji.

Historia

Swanetia leży w północno-zachodniej Gruzji, wzdłuż dwóch szerokich dolin górskich położonych na południe od góry Elbrus. W okresie gruzińskiej jedności (1008-1463), Swanetia była księstwem (Saeristavo), należącym do królestwa Gruzji, gdzie najpierw rządziła dynastia Wardanidze (od końca XI do XIV wieku), a następnie książęta z dynastii Gelowani, którzy rządzili praktycznie niezależnie, od kiedy Gruzja się rozpadła, około 1460 roku (oficjalnie 1490/1491) na trzy królestwa - Kartlię, Kaachetię i Imeretię oraz na kilka księstw feudalnych. W latach 40. XVI w. wcześniej względnie stabilne królestwo Imeretii zaczęło się rozpadać, na Abchazję, Megrelię, Gurię i księstwo Swanetii. W latach 20. XIX wieku księstwo podzieliło się na dwie części. W 1833 roku Imperium Rosyjskie podporządkowało sobie Swanetię. W 1858 roku księstwo zostało zniesione i włączone do Imperium Rosyjskiego, jak prowincja rządzona przez wyznaczonego oficera rosyjskiego (Pristav). Kilku członków rodziny Dadeshekeliani zesłano do odległych rosyjskich prowincji, a tych, którzy pozostali w Gruzji pozbawiono swoich uprawnień.