FANDOM


Duchy of Warsaw (1812)

Mapa Księstwa Warszawskiego zaznaczonego na zielono na mapie Europy

Księstwo – państwo, którego władca czy też monarcha nosi tytuł księcia bądź księżnej. Księstwem może też być państwo feudalne, terytorialna część większej monarchii. Owe określenie pojawiło się głównie w średniowieczu, ponieważ właśnie w tym okresie było powszechnie stosowane.