FANDOM


Książę − tytuł szlachecki.
Princely Hat

Mitra książęca

Tytuł księcia przysługuje:

  • monarchom suwerennych państw (księstwo).
  • feudalnym władcom wielkich jednostek terytorialnych w ramach monarchii, podległych królowi lub cesarzowi.
  • przedstawicielom arystokracji, parom (tytuł arystokratyczny), wywodzący się najczęściej z powyższych dwóch kategorii.
  • członkom rodziny suwerennego monarchy.

Słowo książę pochodzi z prasłowiańskiego i pierwotnie oznaczało władcę plemiennego. Od tego samego rdzenia wywodzi się też słowo ksiądz.

Pochodne tytuły

Pokrewne tytuły

  • U ludów tureckich odpowiednikiem księcia jest tegin;
  • A w krajach arabskich emir.