FANDOM


Kontraselekcja - wykluczenie od słów kontra (od łacińskiego contraprzeciw = przeciwieństwo, przeciwstawienie co oznacza druga część wyrazu[1]) oraz selekcja (od łacińskiego selectiowybór = dobór, wybór[2]) — stosowana była w okresie komuny między innymi na Węgrzech i w Związku Sowieckim. Polegała na wykluczeniu opozycjonistów, antykomunistów, duchownych i działaczy kościelnych a także „osób zdeklasowanych” oraz ich rodzin z możliwości ukończenia studiów wyższych, uzyskania kierowniczych etatów nie tylko w administracji państwowej, ale także w życiu gospodarczym, kulturalnym, naukowym, oświatowym oraz ochrony zdrowia. Bardzo często osobie niewygodnej dla komuny przylepiano kłamliwe epitety, nawet „faszysty” czy „nazisty”, chociaż z faszyzmem czy nazizmem nigdy w życiu nie miał nic wspólnego. W interesie tego powstało szereg ustaw, m.inn gwarantujących pierwszeństwo w dostępie do studiów swoim oraz konieczność uzyskania polecenia od organizacji partyjnej miejsca pracy i miejsca zamieszkania delikwenta, jak również członków jego rodziny (w tym rodziców, dziadków), a także zezwolenia bezpieki i innych organów bolszewickich. Do rzadkich wyjątków zaliczały się osoby powszechnie znane (twórcy, uczeni itp), ale w rażących przypadkach i tu interweniowała bezpieka czy WSPR w interesie wykluczenia danej osoby. W wielu wypadkach z braku prawnych możliwości wykluczenia danej osoby z życia społeczno-gospodarczego, fałszywie oskarżano ją i skazywano w procesie koncepcyjnym lub mordowano. W szkolnictwie wyższym wielu rodziców skutecznie przełamywało mur kontraselekcji poprzez udzielanie pokaźnych łapówek decydentom. Motywacją nie przyjęcia na studia osoby o nieprzeciętnych zdolnościach był „brak miejsca”.


W wyniku kontraselekcji bardzo wielu nader zdolnych ludzi nie mogło studiować na uczelniach wyższych, podczas kiedy funkcjonariusze partii, administracji państwowej i sił zbrojnych (przede wszystkim oficerowie bezpieki i milicji) oraz ich dzieci, często jedynie z wykształceniem zaledwie kilku klas szkoły powszechnej lub podstawowej, dyplom ukończenia studiów zdobywali ulgowo. Również tak, że nawet nie uczęszczali na wykłady i egzaminy, presjonując egzaminatorów do zaliczenia egzaminów. Profesora, który sprzeciwił się takim praktykom, bezpieka brała w „opiekę” i w najgorszym przypadku „ginął w wypadku” lub „popełniał samobójstwo”.

(Na podstawie książki Rolanda Antoniewicza: Koryfeusze węgierskiej komuny i ich wrogowie.- wspaniałego polsko-języcznego abecadła biograficznego, ilustrowanego wieloma zdjęciami i dokumentami, od ponad 20 lat oczekującego na wydanie i wydawcę.)

PrzypisyEdytuj

  1. Mały słownik języka polskiego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1968 - str.298
  2. >Mały słownik języka polskiego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1968 - str.738

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki