FANDOMKaganat Chazarów – dawny kaganat, położony na stepie europejskim.

Stepy jakich nie znacie
Wielki Step Euroazjatycki
Europa
Prehistoria Ekspansja ludów indoeuropejskich
Starożytność KimmerowieScytowieWielka ScytiaSarmaciI Królestwo OstrogotówHunowieChanat huński
Średniowiecze Huno-bułgarzyAwarowieKaganat ZachodniotureckiWielka BułgariaKaganat ChazarówMandziarzyChanat PieczyngówKumaniaImperium MongolskieZłota OrdaChanat krymski
Azja
Prehistoria PaleoazjaciLudy ałtajskie
Starożytność plemiona tureckieLudy mongolskieMandżurowieHunowieChanat Xiongnu
Średniowiecze Kaganat RouranówAwarowieKaganat TureckiKaganat WschodniotureckiImperium Mongolskie

Historia

Chazarowie byli ludem tureckim, wywodzącym się z Azji. Jest kilka teorii co do ich pochodzenia:

W VI wieku Chazarowie zajęli Dagestan, zwany przez kronikarzy Bersilia. Byli oni w związku plemiennym Sabirów, w którym szybko zdobyli dominującą pozycję. W 560 weszli w sojusz (w którym byli słabszym partnerem) z Kaganatem Turkutów Zachodnich. W latach 630-50 pokonali Bułgarów z Wielkiej Bułgarii, z których część uciekła nad Wołgę (Bułgaria Kamska), a część nad Dunaj (Bułgaria). Chazarowie stworzyli potężne państwo, w skład którego wchodzili Alanowie, Goci, Bułgarzy, Madziarzy, Pieczyngowie, Oguzowie i Słowianie. Ich stolicą było miasto Semender (w 800 przeniesione do Itil). Tworzyli silny sojusz wojskowy, ze słabą administracją. Na czele imperium stał kagan, pojęcie to przeniknęło do Rusi. W VII wieku nastąpił skok cywilizacyjny. Powstawały osiedle kupieckie, odbudowywano miasta greckie zburzone przez Hunów. Rozwijało się rzemiosło, rolnictwo i handel. W 2. połowie VII wieku na południowych rubieżach imperium pojawili się Arabowie. Chazarowie nawiązali sojusz z Bizancjum i pomimo ich zwycięstwa (737) w 798 ustały najazdy arabskie. W 772 włączyli do swego państwa ziemie Alanów.

Przyjęcie judaizmu i reorganizacja państwa

W IX wieku nastąpiła centralizacja kaganatu. W tym okresie do imperium przybyło wielu Żydów, którzy cierpieli prześladowania w ościennych krajach. Pod ich wpływem władca Chazarów przyjął judaizm jako religię państwową. Wywołało to masowe bunty arystokracji na prowincjach. Wchodzili oni w w sojusze z władcami chrześcijańskimi i islamskimi. Spowodowało to reorganizację kaganatu. W tym samym okresie nastąpiły najazdy ugrofińskich Madziarów na kaganat, powstrzymanych dopiero przez Pieczyngów. W tym samym okresie nastąpiło zwiększenie siły Rusi Kijowskiej. Państwu Chazarskiemu płaciło daninę wiele ludów wschodniosłowiańskich. Ruś zaatakowało Chazarów, włączając do swego państwa wiele ludów słowiańskich. W 965 kniaź kijowski, Światosław rozbił kaganat. Zburzył on główne miasta. Kolejny władca, Włodzimierz Wielki, nałożył na nich daninę. Wielu Chazarów uciekło do innych turkijskich państw i na Ruś. W XI wieku ich ziemie zostały podbite przez Połowców. Ostatni władca Chazarów znalazł schronienie w Gruzji.

Ciekawostki

  • Istnieje hipoteza, że wszyscy czy też znaczna część żydów aszkenazyjskich nie wywodzi się od starożytnych Izraelitów -  jak powszechnie się sądzi - lecz właśnie od turkijskich Chazarów. Współcześnie hipoteza ta jest odrzucana przez środowiska badawcze m. in. z powodu braku wśród diaspory żydowskiej cech rasy mongoloidalnej obecnej wśród większości ludów azjatyckich. Rozważane są jednak wpływy tatarskie, słowiańskie i chazarskie w etnogenezie dzisiejszych Krymczaków (Żydów krymskich).
  • Obszar przypisywany Kaganatowi Chazarskiemu jest na tyle duży, że śmiało można zaliczyć go do historycznych imperiów europejskich.

Bibliografia