FANDOM


Józef Haller (ur. 13 sierpnia 1873 w Jurczycach, zm. 4 czerwca 1960 w Londynie) – polski generał, legionista, harcmistrz, przewodniczący ZHP, prezes PCK, działacz polityczny.

Opis

Józef Haller urodził się w Jurczycach pod Krakowem. Z myślą o walce w obronie Ojczyzny, udał się do wyższej szkoły wojskowej w Hranicach, a następnie do akademii wojskowej w Wiedniu na wydział artylerii. W latach 1895-1912 służył w 11. pułku artylerii we Lwowie. W 1912 porzucił na służbę wojskową na okres dwóch lat i poświęcił się pracy kulturalno-społecznej. Jego uczestnictwo w ścisłym gronie naczelnictwa skautingu zaowocowało ideą spolszczenia ruchu i przekształcenia go w harcerstwo, które miało zachęcić młodych ludzi do walki.

I wojna światowa

Po wybuchu I wojny światowej był głównym organizatorem legionu wschodniego, które powstało we Lwowie przez mobilizację drużyn sokolich, bartoszowych i części drużyn strzeleckich. Pełnił też funkcję dowódcy 3. pułku piechoty legionów polskich. W lipcu 1916 został dowódcą 2. Brygady Legionów Polskich. Dwa lata później, protestując przeciwko postanowieniom traktatu brzeskiego wraz z oddziałami, którymi dowodził, przebił się przez front austriacko-rosyjski pod Rarańczą i połączył się z polskimi formacjami, które znajdowały się w Rosji. Po tym fakcie dowodził 5. dywizją strzelców, zaś później całym II Korpusem. Po bitwie kaniowskiej, w której stracił dużo wojska, przedostał się do Kijowa i do Moskwy, gdzie stanął na czele PKW. W 1918 po przedostaniu się do Francji, na polecenie Komitetu Narodowego miał za zadanie zorganizować armię polską. Rok później wrócił do Polski z blisko stu tysięczną armią, która weszła w skład sił zbrojnych odrodzonej Rzeczypospolitej. Jego armia została skierowana na front polsko-ukraiński. W czerwcu tego samego roku został dowódcą sił, które osłaniały południową Polskę przed ewentualnym zagrożeniem ze strony Niemiec W 1920 symbolicznie objął posiadanie nad Pomorzena W tym samym roku przyjął funkcję generalnego inspektora Armii Ochotniczej oraz został członkiem Rady Ochrony Państwa. W latach 1922-1927 był przedstawicielem chrześcijańskiej demokracji w Sejmie. Po zamachu majowym został zwolniony ze służby wojskowej i przeniesiony w stan spoczynku. W 1933 wyruszył do Stanów Zjednoczonych, ponieważ miał za zadanie pomóc weteranom i inwalidom polskiej armii.

II wojna światowa

Po wybuchu II wojny światowej przez Rumunię przedostał się do Francji. Oddał się do dyspozycji tworzącego się rządu gen. Władysława Sikorskiego. Wszedł w jego skład jako minister. Drugi raz udał się do Ameryki, by zelektryzować Polonię amerykańską do nowej walki o ocalenie Ojczyzny. Po demobilizacji zamieszkał na stałe w Londynie.

Śmierć

Umarł jako wygnaniec, 4 czerwca 1960. Jego prochy wróciły 23 kwietnia 1993 do Polski i po dziś dzień spoczywają na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Odznaczenia

 • Order Orła Białego
 • Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari
 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
 • Krzyż Walecznych (czterokrotnie)
 • Signum Laudis
 • Order Żelaznej Korony (Austro-Węgry)
 • Krzyż Żelazny II Klasy
 • Krzyż Wolności (Estonia)
 • Wielki Oficer Legii Honorowej (Francja)
 • Krzyż Wojenny (Francja)
 • Wielki Oficer Orderu Korony Włoch
 • Allied Victory Medal
 • Krzyż Wielki Orderu św. Sawy