FANDOM


Stub Ten artykuł został napisany w sposób nieobiektywny.
Możesz pomóc Historia Wiki rozbudowując ją!
JánosBozsik

gen.bezpieki János Bozsik, szef KEOKH, represjonującego Polaków

gen. János Bozsik (ur. w 1927 r.) — alkoholik, robotnik niewykwalifikowany browaru w Kőbánya w Budapeszcie z wykształceniem zaledwie siedmiu klas szkoły powszechnej, kadrowiec partyjny w MDP, a potem w WSPR, od 1957 r. oficer bezpieki, od 1964 r. urzędnik, a potem (od 1971 r) szef KEOKHu (Wydział Kontroli Cudzoziemców II Zarządu [Kontrwywiadu] III Głównego Zarządu [Bezpieczeństwa Państwowego] MSW). W okresie Rewolucji węgierskiej 1956 r brał udział w walkach przeciwko bohaterskim rewolucjonistom w kontrrewolucyjnych oddziałach KBW. Zacięty wróg Polski i Polaków oraz mieszkających zagranicą uczonych węgierskiego pochodzenia. Brał udział w storpedowaniu powstania Towarzystwa Przyjaźni Węgiersko-Polskiej, zakładanego przez Rolanda Antoniewicza. Jako szef KEOKH brał udział w represjonowaniu członków Polonii węgierskiej.[1] Popełniając przestępstwo, bezprawnie używał tytułu doktora, który zdobył bez matury! Przestępstwa dokonane przez gen. Jánosa Bozsika nie ulegają przedawnieniu na mocy węgierskiej ustawy CCXX/2011 z grudnia 2011 r o nieprzedawnieniu zbrodni bolszewickich i hitlerowskich („Lex.Gulyás”).[2]

Biografia

TörtHiv259

Pełen kłamstw przestępczy raport gen.Jánosa Bozsika do szefa bezpieki na szkodę Rolanda Antoniewicza z adnotacją szefa Zarządu III/III (kontrwywiadu wewnętrznego), zastępcy szefa Głównego Zarządu III (bezpieki) MSW gen.Györgya Baranyai

TörtHiv260

Pełen kłamstw przestępczy raport gen.Jánosa Bozsika do szefa bezpieki na szkodę Rolanda Antoniewicza

TörtHiv261

Pełen kłamstw przestępczy raport gen.Jánosa Bozsika do szefa bezpieki na szkodę Rolanda Antoniewicza

Jánosz Bozsik (czytaj „bożik”) był jednym z tych ubowców, którzy jako partyjniacy-analfabeci trafili do milicji, a stamtąd do partii po to, ażeby naładowani nienawiścią do „burżuazji”, Polski i Polaków, trafili do węgierskiego UB i mimo likwidacji stalinowskiej bezpieki po upadku kultu jednostki i Rewolucji węgierskiej 1956 r, nie tylko znaleźli się w nowej bezpiece, ale bardzo szybko przeszli bardzo zawrotną karierę, dorabiając się lampasów generalskich. Jedyną ceną była niezmierna nienawiść do polonofilów,  Polski i do Polaków!


„Doktor” Bozsik urodził się w Budapeszcie 21 marca 1927 r w lumpenproletariackiej rodzinie z przedmieścia Kőbánya. Ojciec był robotnikiem niewykwalifikowanym w miejscowym browarze i z racji „zawodu” alkoholistą. To odziedziczył od niego późniejszy „doktor”, który po ukończeniu (cudem) zaledwie siedmu klas szkoły powszechnej, wkrótce w ślad za ojcem wylądował w browarze, stając się takim samym alkoholistą i zabijaką jak on. Według kolegów zaczepiał wszystkich tych, którzy byli nieco bardziej wykształceni od niego. Kiedy bandy niechlubnej sowieckiej Armii Czerwonej zajęły Budapeszt, Bozsik zrozumiał, że nadszedł jego czas! Wśród Sowietów chlających litrami wódkę, natychmiast znalazł „swoich”! Nic więc dziwnego, że nieinteligentnego półanalfabetę od razu skierowano do szkoły milicyjnej, po skończeniu której wkrótce stał się od razu sierżantem! W bardzo częstych krwawych akcjach przeciwko opozycji i inteligentom, doskonale nauczył się mordować, co szczególnie honorowali jego szefowie! W niesłychanym tempie wspinał się po „oślej drabinie”, w końcu osiągając szczyty, chociaż dobrze pisać nigdy nie nauczył się! Raporty spisywali za niego podwładni, bo w jego notatkach aż się mrowiły błędy ortograficzne i stylistyczne! Ale pal licho! „Towarzysz” „doktor” Bozsik był swój, był „zaufanym towarzyszem”! A u bolszewickiej hołoty tylko to było ważne!


Tak naprawdę, „doktor” i „towarzysz”, no i oczywiście „generał” Bozsik był wielkim nikim, nie do opisania nikim! Szkoda na niego papieru i atramentu! Ale niestety z takich nikich składała się cała węgierska komuna, która przez cztery dziesięciolecia bezkarnie terroryzowała cały naród węgierski, powodując olbrzymie szkody intelektualne, moralne i gospodarcze! I oczywiście mordując, czy pakując do więzienia najlepszych synów narodu węgierskiego oraz ich Braci — Polaków, nie dopuszczając ich nie tylko do władzy, czy do uzyskania wykształcenia, ale do należnego standartu życia.

Budapest, 1927.03.21.

Wykształcenie

 • 7 klas szkoły powszechnej (1940)
 • 6-tygodniowy kurs milicyjny (1945)
 • 6-tygodniowa szkoła dowódców patrolu w Székesfehérvár (1947)
 • Akademia Milicyjna MSW (1949) - bez matury zdobywając dyplom, popełnił przestępstwo również i wówczas karalne!
 • 5-miesięczna szkoła partyjna MDP (1953)
 • Wydział Prawa Uniwersytetu im. Lóránda Eötvösa w Budapeszcie (1960) - bez matury zdobywając dyplom, popełnił przestępstwo również i wówczas karalne!
 • Dwuletnia Wyższa Szkoła Polityczna KC WSPR (1964) - bez matury zdobywając dyplom, popełnił przestępstwo również i wówczas karalne!

Stopnie wojskowe

 • sierżant milicji 1946-1949
 • podporucznik milicji 1949-1950
 • porucznik milicji 1950-1952
 • nadporucznik milicji 1952-1953
 • kapitan milicji 1953-1957
 • major milicji 1957-1963
 • podpułkownik milicji 1963-1969
 • pułkownik milicji 1969-1985
 • generał brygady milicji 1985

Zawody i funkcje

 • N/A ?-1945 sörgyári munkás — robotnik niewykwalifikowany w browarze
 • Magyar Államrendőrség Budapesti Főkapitánysága 1945.03-? rendőr — posterunkowy policjant w Komendzie Stołecznej Węgierskiej Policji
 • Magyar Államrendőrség Vidéki Főkapitánysága ?-? ? — Komenda Wojewódzka Węgierskiej Policji w ???
 • Hazahozatali Kormánybiztosság Ágfalvai Kirendeltsége 1945.08-1945.12 ? — Repatriacyjny Komisariat Rządowy Ekspozytura w Ágfalva
 • Hazahozatali Kormánybiztosság Komáromi Kirendeltsége 1946-? ? — Repatriacyjny Komisariat Rządowy Ekspozytura w Komárom
 • Hazahozatali Kormánybiztosság Kaposvári Kirendeltsége ?-? ? — Repatriacyjny Komisariat Rządowy Ekspozytura w Kaposzwar
 • Hazahozatali Kormánybiztosság Komáromi Kirendeltsége ?-? ? — Repatriacyjny Komisariat Rządowy Ekspozytura w Komárom
 • Járőrvezetői Iskola, Székesfehérvár 1947-1947 hallgató — Szkoła dowódców patroli w Székesfehérvár - słuchacz
 • BM Rendőrakadémia 1948-1949 hallgató — Akademia Milicyjna MSW - słuchacz (bez matury!!!)
 • Magyar Államrendőrség Budapest II. Kerületi Kapitánysága 1949-1950 ? — Komenda Dzielnicowa II dzielnicy Budapesztu Węgierskiej Policji Państwowej (milicji)
 • ÁVH Tatabányai Osztálya 1950.03-1951 osztályvezető-helyettes — Dział w Tatabánya Urzędu Bezpieczeństwa Państwowego - zastępca kierownika działu
 • ÁVH Nógrád Megyei Osztálya 1951-1952 osztályvezető — Dział w województwie Nógrád Urzędu Bezpieczeństwa Państwowego - kierownik działu
 • ÁVH Szolnok Megyei Osztálya 1952-1953 osztályvezető — Dział w województwie Solnok Urzędu Bezpieczeństwa Państwowego - kierownik działu
 • MDP öthónapos pártiskola 1953-1954 hallgató — pięciomiesięczna szkoła partyjna MDP (1953-1954)
 • MDP Szolnok Megyei Bizottsága Adminisztratív Osztály 1954-1956 osztályvezető — Komitet Wojewódzki MDP komitatu (województwa) Solnok - Kierownik Wydziału Administracyjnego (1954-1956)
 • Állásából eltávolították 1956.10.30 N/A — usunięty z posady
 • Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Gödöllői Járási Kapitánysága 1956-1957 kapitányságvezető — Komenda Wojewódzka Milicji Komitatu (województwa) Peszt — Komenda Powiatowa w Gödöllő - komendant (1956-1957)
 • Borsod Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nevelő Osztály 1957.05-1957.06 osztályvezető, egyben a rendőrfőkapitány politikai helyettese — Komenda Wojewódzka Milicji komitatu (województwa) Borsód w Miszkolcu - kierownik wydziału wychowania politycznego i zarazem polityczny zastępca komendanta wojewódzkiego
 • MSZMP KB Közigazgatási és Adminisztratív Osztály (KAO) 1957-1962 politikai munkatárs — Wydział Administracyjny Komitetu Centralnego WSPR — referent polityczny (1957-1962)
 • MSZMP KB Pártfőiskola 1962-1964 hallgató — Wyższa Szkoła Nauk Politycznych KC WSPR - słuchacz (1962-1964)
 • BM III/II-3. Osztály 1964-1965 alosztályvezető — Wydział III/II-3 Zarządu III/II (kontrwywiad) III Głównego Zarządu (bezpieki) MSW - kierowik oddziału
 • BM III/II-7. (KEOKH) Osztály 1965-1971 osztályvezető — Wydział III/II-7 (KEOKH) Zarządu III/II (kontrwywiad) III Głównego Zarządu (bezpieki) MSW - kierownik wydziału
 • BM Igazgatásrendészeti Csoportfőnökség (KEOKH) 1971-1976 osztályvezető — MSW Zarząd Administracyjno-Porządkowy (KEOKH)  III Głównego Zarządu (bezpieki) MSW - kierowik wydziału (1971-1976)
 • BM Felügyeleti Osztály 1976-1988 osztályvezető — Wydział Nadzoru MSW - kierowik wydziału (1976-1988)
 • Nyugállományba helyezve 1988.03.31 N/A — Przeniesiony w stan spoczynku 31 marca 1988 r

Inne

Według życiorysu, „na żądanie kontrrewolucjonistów (czytaj: bohaterów Rewolucji 1956 r) 30 października 1956 r jako »stalinistę-rakosistę« usunięto z posady. W dniach 9-26 listopada jako KBW-owiec pełnił służbę w Komendzie Wojewódzkiej Milicji komitatu (województwa) Peszt”. Lumpen-proletariusz, stale pijany zataczał się na dworze browaru w Kőbánya, a potem w innych miejscach pracy. Szczególnie nienawidził Polaków, inteligentów, oraz uczonych. Jako „wszechwładny” szef KEOKHu, wielu uczonym pochodzenia węgierskiego systematycznie zabronił wjazdu na teren Węgier. [3]

Materiały źródłowe

Állambiztonsági Szolgálatok Történelmi Levéltára (ÁBTL)

(Historyczne Archiwum Służb Bezpieczeństwa, wcześniej: Urząd Historyczny - Történeti Hivatal)

 • 2.8.1. - 13190
 • 2.8.1. - Állománykönyv 1945-1946, 200.old.
 • 2.8.1. - 444/1964.07.25. BM h. parancs
 • 2.8.1. - 473/1965.08.10. BM h. parancs

Inne

(Na podstawie książki Rolanda Antoniewicza: Koryfeusze węgierskiej komuny i ich wrogowie.- wspaniałego polsko-języcznego abecadła biograficznego, ilustrowanego wieloma zdjęciami i dokumentami, od ponad 20 lat oczekującego na wydanie i wydawcę.)

Przypisy

 1. http://hu.metapedia.org/wiki/Bozsik_J%C3%A1nos_vez%C3%A9r%C5%91rnagy
 2. http://hu.metapedia.org/wiki/Bozsik_J%C3%A1nos_vez%C3%A9r%C5%91rnagy
 3. http://epa.oszk.hu/01300/01343/00074/pdf/20080326-11185.pdf