FANDOM


Gr.Keglevich István atya01

ks.hr.István Keglevich

Miklósfa.00. Keglevich-címer

herb rodzinny hrabiów Keglevich w miejscowości Miklósfa

István Keglevich (* Budapeszt, 27 października 1929 - †Budapeszt, 28 sierpnia 2000), Osoba szczególnie zasłużona dla Polski, powszechnie znany i szanowany na Węgrzech ksiądz katolicki, jeden z czołowych opozycjonistów w WRL, przyjaciel i spowiednik red. Rolanda Antoniewicza, wielki polonofil i sympatyk polskiej Solidarności oraz polskiego papieża — Jana Pawła II. Należał do tej grupy węgierskich duchownych, którzy najwięcej ucierpieli od bolszewickiego bezprawia. Ponad dziesięć lat spędził we więzieniach Jánosza Kádára. Ale też należał do tych księży, którzy najwięcej naprzykrzyli się prześladującej kościół bezprawnej dyktaturze czerwonych nazistów Mátyása Rákosiego i Jánosza Kádára. Podobnie do wielu innych arystokratów i duchownych, reżym napiętnował jego epitetem „reakcyjnego” i „wroga klasowego”, szkodząc jemu gdzie i jak tylko było to możliwe. A przecież obok tego, że nie ścierpiał kłamstw głoszonych przez stojących na służbie Szatana przestępców z WSPR-WPS,  jedyną jego „winą” było to, że pozostał wiernym Jezusowi i jego kościołowi, a którego kierownictwo niestety zostało już zupełnie skorumpowane przez bolszewików.

Specyficzna sytuacja kościoła w Węgrach za komunyEdytuj

PaskaiLászlóÉsMiklósImreÁEHElnökBarátiKézfogása

Szef Urzędu d/s Wyznań minister Imre Miklós (z lewej) był w przyjacielskiej komitywie z ówczesnym Prymasem — ks. László kardynałem Paskai (z prawej)

W okresie komuny sytuacja kościoła na Węgrzech była zupełnie specyficzna i całkowicie odmienna od sytuacji kościoła polskiego. Tu już w okresie stalinowskim większość członków episkopatu w najlepszym przypadku albo (jak to stało się z Prymasem  Józsefem kardynałem Mindszentym, czy głową archidiecezji Kalocsa, arcybiskupem Józsefem Grősz) aresztowano i uwięziono, albo umieszczono ich w areszcie domowym (przeważnie w „zabitej deskami” miejscowości Hejce na północnym wschodzie kraju). Ale też wielu biskupów po prostu zamordowano, jak stało się to z koadjutorem ostrzychomsko-budapeszteńskim, ks.biskupem Zoltánem Meszlényi czy sufraganem diecezji Győr, ks.biskupem baronem Vilmosem Apor. Dzięki temu kierowanie diecezjami i archidiecezjami szefowie komuny mogli powierzyć swoich zaufanym, a zakony po prostu zlikwidowano, rozpędzając zakonnice i zakonników na cztery strony świata. Stała się wtedy także inna, zupełnie specyficzna w demoludach styuacja: wszystkie uniwersyteckie wydziały teologiczne skasowano, a do seminariów duchownych we większości przyjmowano osoby nadesłane przez bezpiekę, a w najlepszym przypadku „tylko” surowo zweryfikowane i zatwierdzone przez bezpiekę i Urząd do spraw Wyznań. Tolerowano tylko tych księży, którzy znaleźli się na liście płac Urzędu d/s Wyznań. W ten sposób kontrola kościoła (zresztą nie tylko katolickiego!) stała się prawie stuprocentowa. Tych księży, którzy nie przeszli przez sito kontroli i nie udało się uczynić potulnym barankiem — represjonowano lub mordowano.

BiografiaEdytuj

Keglevich tablo

ks.hr.István Keglevich w latach młodzieńczych

Ks.hr.István Keglevich (* Budapeszt, 27 października 1929 - †Budapeszt, 28 sierpnia 2000) — potomek bardzo starej węgierskiej rodziny arystokratycznej, duchowny rzymsko-katolicki. Czołowy opozycjonista w okresie WRL, dziennikarz prasy katolickiej, literat, bojownik odrodzenia się kościoła. Wielki polonofil i sympatyk Solidarności.


Członek Biura Prasowego Węgierskiej Niezależnej Partii Drobnych Rolników (Független Kisgazdapárt, FKgP), członek kolegium redakcyjnego tygodnika społeczno-politycznego Kis Újság, red. Ágnes Frigyesi zdrobniale nazwała jego „człowiekiem biblijnym” (bibliás ember), bo wszędzie nosił ze sobą kilka egzemplarzy Pisma Świętego, rozdając je tym osobom, które dzięki antykościelnej polityce bolszewickiego państwa, nawet nie wiedzieli o tym, „z czym to się je”… Na msze święte celebrowane przez niego, przyjeżdali wierni nie tylko z całego Budapesztu, ale i Węgier, a nawet z zagranicy.


Okres ponownego prześladowania kościoła i duchownychEdytuj

DamjanichUtca50-1

Były budynek zakonny świeckich zakonników Regnum Marianum w Budapeszcie - Erzsébetváros przy ulicy Damjanich, gdzie od początku lat osiemdziesiątych mieści się kaplica Kis Regnum Marianum.

ATemplomértBrosúra

Broszura pióra i edycji ks.hr.Istvána Keglevicha agitująca do odbudowy bazyliki wotywnej Regnum Marianum

Ks.hr.István Keglevich święcenia kapłańskie otrzymał 14 czerwca 1953 r w Ostrzychomiu, a w latach 1954—1960 był wikariuszem parafii rzymsko-katolickiej Budapeszt-Kelenföld. W ramach odwetów za Rewolucję 1956 roku, w 1957 roku bez żadnej motywacji kilkakrotnie aresztowano jego na okres dwóch tygodni. W trzy lata później stał się jedną z pierwszych ofiar bolszewickiej przemocy bandy Jánosza Kádára, kiedy komunistyczna dyktatura znów rozpoczęła prześladowanie kościoła, aresztując wielu księży i wiernych, którym później wytaczano procesy koncepcyjne. Po bardzo lekkiej odwilży, która nastąpiła w Węgrach w 1962 r, po wyjściu z więzienia, ks.hr.István Keglevich najpierw jest kierownikiem kaplicy w budapeszteńskiej dzielnicy Kelenföld, a potem w kaplicy Kis Regnum Marianum (Małe Regnum Marianum) przy ulicy Damjanich w dzielnicy Erzsébetváros, ulokowanej w budynku, który za rodzinne pieniądze zakupił ordynariusz diecezji siedmiogrodzkiej w Gyulafehérvár (Alba Julia) ks.bp. hrabia Gusztáv Majláth, a w latach 1900–1952 był domem zakonnym świeckich księży Zgromadzenia Regnum Marianum, gdzie od początku lat osiemdziesiątych aż do pójścia na emeryturę w 2006 r, zakrystianinem był jego przyjaciel red.reż. Roland Antoniewicz. Po upadku komuny ks.hr. István Keglevich wskrzesił także czasopismo młodzieży katolickiej „Zászló” (sztandar), którego przez kilka lat był redaktorem naczelnym.


KeglevichDedikáció

Wspomnienia ks.hr.Istvána Keglevicha z pobytu we więzieniu, zadedykowane swojemu przyjacielowi Rolandowi Antoniewiczowi.

Powodem kolejnego ostrego represjonowania ks. hr.Istvána Keglevicha był fakt, że w okresie zabronienia przez komunę wszelkiego nauczania religii, stał on się świeckim zakonnikiem Zakonu Regnum Marianum (NMP Królowa Węgier), prowadzącego tajne nauczanie religii wśród dzieci i młodzieży. Według danych historycznych, w okresie blisko dwunastu lat po upadku Rewolucji 1956 r, w każdym miesiącu dokonywano aresztowań wśród duchownych i wiernych oraz odbywały się procesy koncepcyjne, kończące się nieproporcjonalnie wysokimi wyrokami. Inną specyfiką tego okresu było fakt, że bezpieka stale nękała najbardziej aktywnych księży i wiernych, w tym także ministrantów i koścelnych, a we wielu kościołach (w tym także w konfesjonałach) umieściła „pluskwy”, spisując szczegółowe raporty o wszystkim, co tylko w ten sposób usłyszano. Doprowadziło to do tego, że po pewnym czasie na mszach świętych w Węgrach pojawiało się coraz mniej i mniej wiernych, wszędzie zniknęli ministranci (zastraszeni rodzice obawiali się, że doznają „wypadek”), których przeważnie zastępowali kościelni lub emeryci. Bo raport wysłany przez bezpiekę do miejsca pracy delikwenta, w zasadzie prowadził do usunięcia jego z pracy, czy skierowania na niższe stanowisko. Ofiara bezpieki do końca swojego życia nie mogła pozbyć się tego piętna. Co więcej: piętno to dźwigała cała rodzina: ich, jak i dzieci takich osób nie przyjmowano na studia, a w pracy nie mogli liczyć na awanse itd.


Márianosztra

Więzienie w Márianosztra na granicy ze Słowacją z cudowną bazyliką. Cały zabytkowy kompleks klasztorny niedawno odrestaurowano.

RendszerváltásUtániElsőSzentmiseAKisRegnumKápolnában04

Msza konsekracyjna w ponownie otwartej kaplicy Kis Regnum Marianum w Budapeszcie w latach osiemdziesiątych. Mszę celebruje ks.hr.István Keglevich, obok z lewej koncelebrujący ks.bp.Endre Gyulai

Ks.hr. István Keglevich ogółem ponad 10 lat spędził we więzieniu li tylko dlatego, bo był duchownym katolickim, a co więcej: aktywnym działaczem Zakonu Regnum Marianum! Pierwszy raz księża i świeccy aktywiści Regnum Marianum w dniach 3-6 lipca 1961 r stanęli przed sądem. Obok ks.hr. Istvána Keglevicha, wtedy skazano na kary więzienia od trzech do siedmiu lat takich wybitnych węgierskich duchownych, jak: znakomity muzyk kościelny ks.Alajos Werner, ks.Nándor Tompa, ks.József Hagyó, ks.László Gábor oraz ks.László Rózsavölgyi. Wielu wiernych skazano wówczas na kary po półtora roku więzienia. W innym procesie na siedem lat więzienia skazano innego świeckiego zakonnika Regnum Marianum — vitezia ks.László Emődy.


Od listopada 1960 r do lutego 1961 r w antykościelnej akcji pod kryptonimem „Czarny kruk”, bezpieka w ponad tysiącu mieszkań dokonała rewizje i ogółem aresztowała 85 osób, w tym 25 księży, 25 „byłych” zakonników i 38 wiernych. Spośród nich 76 osób trafiło do więzienia. W następnej fali akty oskarżenia wystosowano względem 180 osób, między którymi znalazło się pięćdziesięciu duchownych, kościelnych i ministrantów. Spośrd nich aż 34 wyrzucono z pracy, a pięciu przeniesiono do innego miejsca pracy. Spośród osób świeckich 12 pedagogów straciło pracę oraz 21 studentów wyrzucono ze studiów. Ale był to tylko szczyt „góry lodowej”, bo wielokrotnie więcej osób doznało tej „kary” bez wyroku sądowego.


ALegfelsőbbBíróságElismeriHogyÁrtatlanulÍtéltékEl02

ks.hr.István Keglevich (z prawej) uniewinniony na procesie rehabilitacyjnym Sądu Najwyższego.

IttVoltATemplomRákosiSátánElvitte

pamiątkowy krzyż postawiony przez ks.hr.Istvána Keglevicha na miejscu zburzonej przez komunę bazyliki wotywnej Regnum Marianum na skraju parku miejskiego Városliget

Po odbyciu części kary, ks.hr.Istvána Keglevicha zwolniono, ale wkrótce znów aresztowano i w następnym procesie koncepcyjnym znów skazano. Ogółem ponad dziesięć lat spędził w najróżniejszych więzieniach. W tym w miejscowości Márianosztra, gdzie z byłego klasztoru OO Paulinów zrobiono więzienie. Z tutejszego pobytu ks.hr.Keglevich był nawet bardzo dumny, bo większość skazanych stanowili duchowni, którzy mozolną pracą potrafili wychować tutejszych niewiernych strażników więziennych na wierzących. Po upadku komuny, Sąd Najwyższy Republiki Węgierskiej uniewinnił wszystkich skazanych w tych procesach, w tym ks.hr.Istvána Keglevicha, którzy otrzymali od państwa bardzo poważne zadośćuczynienie moralne i finansowe. Do końca życia ks.hr. István Keglevich był rzecznikiem prasowym organizacji zrzeszającej duchownych skazanych w procesach koncepcyjnych. Organizacja ta w różnych miejscach umieściła bardzo wiele tablic pamiątkowych, będących memento przestępczej działalności komuny i oddających hołd tym wszystkim, którzy utratą swojej wolności, czy śmiercią męczeńską zadeklarowali swoją głęboką wiarę, swoje bezgraniczne oddanie się Jezusowi Chrystusowi.

Schyłek dyktatury Jánosza Kádára i upadek komunyEdytuj

SzentmiseARomoknálKeglevichÉsFaddyOthmárAtya

ks.hr.István Keglevich (pośrodku) przed tłumami celebruje mszę świętą pod krzyżem postawionym na miejscu zburzone bazyliki Regnum Marianum.

ARegnumMarianumJelképesÚjjáépítése

Tysiące wiernych po polowej mszy świętej symbolicznie odbzdowuje zburzoną przez komunistów bazylikę wotywną Regnum Matrianum

Opierając się na aktywną pomoc duchową i organizacyjną swoich przyjaciół, przede wszystkim biskupa – ordynariusza diecezji w Segedynie, a zarazem wiceprzewodniczącego węgierskiego episkopatu, ks.bp. Endre Gyulai, wikariusza generalnego, a później prowincjała zakonu OO Dominikanów a zarazem proboszcza dominikańskiej parafii NMP Królowej Różańca w Budapeszcie przy ulicy Thököly — O. hr. László Dóczy (Zsigmond OP), zakrystianina red. Rolanda Antoniewicza i innych, ks.hr.István Keglevich tak długo molestował władze, aż stojący na miejscu zburzonej przez komunistów wotywnej bazyliki Regnum Marianum na skraju parku miejskiego Városliget w Budapeszcie pomnik bandytów bolszewickiego puczu „Węgierska Republika Rad” z 1919 zdemontowano, a w ślad za tym postawił tu wielki krzyż z tablicą pamiątkową potępiającą bolszewickie świętokradztwo, pod którym do końca swojego życia regularnie odprawiał msze święte z udziałem wielu tysięcy wiernych. Po tych mszach, będących ostrym manifestem wiernych, do dzisiaj bezradnie żądających odbudowy tej bazyliki według oryginalnych planów i na oryginalnym miejscu, wierni „odbudowywali” świętokradzko zburzoną świątynię cegłami kupionymi za własne pieniądze i przyniesione w torebce czy w siatce. Oburzenie wiernych jest coraz większe dlatego, bo w międzyczasie w Europie Środkowo-Wschodniej odbudowano już podobnie zburzone świątynie (na przykład Frauenkirche w Dreźnie, czy w Moskwie Sobór Katedralny Chrystusa Zbawiciela), a w sprawie odbudowy bazyliki wotywnej Regnum Marianum nie podjęto żadnych kroków.

Konspiracyjna współpraca i przyjaźń z działaczami polskiej Solidarności oraz z „reakcyjnymi polskimi duchownymi”Edytuj

HáromArisztokrataARegnumKápolnában-Gr.DóczyZsigmond-grKeglevichIstván-RolandHg

Roland Antoniewicz (z lewej), celebrujący mszę świętą Prowincjał zakonu OO Dominikanów — O.hr.Zsigmond Dóczy (w środku) oraz koncelebrujący ks.hr.István Keglevich (z prawej)

Roland (z lewej - stoi plecami) przedstawił papieżowi ks.hr.Istvána Keglevicha

Jedno z wielu spotkań ks.hr.Istvána Keglevicha z ojcem świętym Jane Pawłem II. Za jego plecami z lewej tłumaczący wspólny przyjaciel Roland Antoniewicz

Polskie powiązania ks.hr.Istvána Keglevicha należą do mniej znanych faktów historycznych. Nie przypadkowo: bardzo dobrze wiedział o tym, że bezpieka i Urząd d/s Wyznań tylko szukają okazji do ponownego uwięzienia jego. I tak był ością w oku komunistów dlatego, bo otwarcie glosił ideę odbudowy bazyliki wotywnej Regnum Marianum. Ale dla polskich opozycjonistów i księży również nie byłoby szczęśliwe, gdyby okazało się, że nawiązali kontakt z „węgierską reakcją kościelną”! Właśnie z tego powodu ks.hr.István Keglevich do śmierci utrzymywał w tajemnicy swoje podróże do PRL, o których wiedział tylko jego przyjaciel i przewodnik Roland Antoniewicz. Również opozycyjna poetka i tłumaczka literatury polskiej i węgierskiej Grácia Kerényi dopiero później dowiedziała się o tym, w towarzystwie kogo Roland Antoniewicz kilkakrotnie przenocował się w jej warszawskim mieszkaniu, a potem w czyim towarzystwie ks.hr.István Keglevich wyjechał do Polski, kiedy Roland Antoniewicz z powodu innych zajęć nie mógł jemu towarzyszyć. Dzięki swojemu przyjacielowi Rolandowi, ks. hr. István Keglevich kilkakrotnie spotkał się z ks.Jerzym Popiełuszko, Lechem Wałęsą, ks.kanonikiem Henrykiem Jankowskim oraz innymi opozycjonistami i działaczami Solidarności. Wspólnie ze swoim przyjacielem Rolandem, wyje</span>chał na wszystkie msze święte, celebrowane w Polsce i zagranicą przez ojca świętego Jana Pawła II, osobiście spotykając się z papieżem, a tłumaczem był Roland. Wówczas ks.hr.István Keglevich poufnie informował ojca świętego o sytuacji kościoła w Węgrach i gehennie węgierskich wiernych i duchowieństwa.

KsiążkiEdytuj

 • Így, vagy sehogy! A Regnum Maianum története képekben.
 • Börtönkereszt
 • Így, vagy sehogy! Fejezetek a Regnum Marianum életéből.

OdznaczeniaEdytuj

 • Albert herceg díjas - posztumusz 2002 (Nagroda księcia Alberta - pośmiertnie 2002)

LiteraturaEdytuj

 • Bagratuni Roland: Százéves a Regnum Marianum I. - Magyarok Vasárnapja] (California), (104. évf.) 1997. ápr.20.
 • Bagratuni Roland: Százéves a Regnum Marianum II. - Magyarok Vasárnapja] (California), (104. évf.) 1997. május 04.
 • Bagratuni Roland: Százéves a Regnum Marianum III. - Magyarok Vasárnapja (California), (104. évf.) 1997. május 18.
 • Bagratuni Roland: Százéves a Regnum Marianum] - Magyarok Vasárnapja (California), (104. évf.) 1997. június 1.
 • Bagratuni Roland: Százéves a Regnum Marianum - Magyarok Vasárnapja] (California), (104. évf.) 1997. június 15.
 • Bagratuni Roland sekrestyés: Változások a Kis Regnum kápolnában. Régi ismerős a szentmiséken. Erzsébetváros, 2005/5. szám.
 • Bagratuni Roland sekrestyés: A római-katolikus egyház visszakapta a Regnum-házat. Erzsébetváros, 2005/1. szám.
 • Frigyesi Ágnes: Regnum Marianum a keresztény Magyarország szimbóluma. Főhajtás Keglevich István regnumi atya előtt. Kis Újság, 2000. szeptember 22.

źródłaEdytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki