FANDOM


Innowierca – dysydent, osoba wyznająca inną wiarę (niż ludzie z jego otoczenia, niż powszechna na danym terytorium). Używane zwykle w kontekście historycznym (np. w Rzeczypospolitej Obojga Narodów). W zależności od kontekstu może odnosić się do wiernych różnych religii. W polskim kontekście zwykle odnosi się do niekatolików, a np. w kontekście rosyjskim do wszystkich chrześcijan innego wyznania niż prawosławie. W społeczeństwach muzułmańskich słowem "innowierca" określa się tzw. "lud Księgi" (arab. Ahl al-Kitab) czyli żydów, chrześcijan i sabejczyków.