FANDOM


I pokój toruński − pokój podpisany w 1411 roku w Toruniu przez Koronę Królestwa Polskiego oraz Zakon Krzyżacki kończący wojnę polsko-krzyżacką w latach 1409-1411. Bezpośrednim powodem podpisania traktatu pokojowego była przegrana przez Krzyżaków Bitwa pod Grunwaldem.

Założenia traktatu

  • Polska odzyskała ziemię dobrzyńską.
  • Litwa odzyskała Żmudź, ale tylko na czas życia wielkiego księcia litewskiego, Witolda.
  • Krzyżacy musieli zapłacić zwycięzcom gigantyczną kontrybucję wojenną, co poważnie nadszarpnęło ich budżet.