FANDOM


Państwo historyczne
III Rzesza

Nazi germany symbol
Nazi germany flag
Nazi germany map
Stolica Berlin
Rodzaj rządów republika (totalitaryzm)
Ostatnia głowa państwa Reichspräsident Karl Dönitz
Ostatni szef rządu kanclerz Lutz Schwerin von Krosigk
Powierzchnia 1939: 633 786 km²

1943: 907 047 km²

Ludność 69 314 000 (1939)
Religia dominująca katolicyzm, protestantyzm
III Rzesza, Rzesza Niemiecka (niem. Drittes Reich, Deutsches Reich) - nazwa państwa niemieckiego w czasie rządów partii NSDAP w latach 1933-1945. W tym czasie Niemcy zostały przekształcone w faszystowskie państwo totalitarne, które kontrolowało niemal każde aspekty życia.

Ideologia Edytuj

Pierwotnie założenia państwa III Rzeszy powstały na bazie ideologii Adolfa Hitlera i programu partii NSDAP oraz zawartych w książce Hitlera Mein Kampf. Stały one w sprzeczności do Republiki Weimarskiej oraz zmierzały do zmiany sytuacji Niemiec powstałej w wyniku postanowień Traktatu wersalskiego oraz do zniesienia Konstytucji weimarskiej.

Polityka wewnętrzna Edytuj

Sprawy społeczne Edytuj

III Rzesza stała się państwem totalitarnym z dyktaturą władzy nazistowskiej. Władzę w państwie sprawował Adolf Hitler, który pełnił funkcję wodza jak i kanclerza.

Zakazano prowadzenia partii niezgadzających się z ideologią NSDAP. Zlikwidowano także politycznych przeciwników Hitlera (noc długich noży).

Propaganda Edytuj

Ważną rolę w propagandzie III Rzeszy stanowiły gazety (Völkischer Beobachter, Der Stürmer, Das Schwarze Korps) oraz filmy (np. Triumf woli).

Rasizm i eugenika Edytuj

Państwo nazistowskie wspierało nordycką "rasę panów" - Aryjczyków. Zaczęto także eliminować osoby i grupy społeczne uznane za małowartościowe osoby: upośledzone oraz homoseksualistów i prostytutki.

Polityka zagraniczna Edytuj

Lebensraum Edytuj

Polityka zagraniczna zakładała pierwotnie rozszerzenie terytorium Rzeszy na całą Europę („Rzesza od Atlantyku aż po Ural”), zaś później także podbój Rosji i Afryki Północnej. Miała być ona zrealizowana z myślą o zdobyciu tzw. Lebensraum, czyli „przestrzeni życiowej” dla narodu niemieckiego.

Pierwszym zyskiem terytorialnym był obszar Saary, który powrócił do Niemiec w wyniku referendum i był legitymizowany decyzją ludności.

Polityka podbojów wymagała rozpoczęcia zbrojenia się. Państwo niemieckie właściwie od 1935 stało się państwem totalnym, przygotowywanym tylko pod kątem wojny.

II wojna światowa Edytuj

1 września 1939 III Rzesza rozpoczęła II wojnę światową o godzinie 4:40 nalotem na Polskie miasto - Wieluń. Na terenach okupowanych żołnierze III Rzeszy na rozkaz najwyższych dowódców dokonywali zbrodni ludobójstwa, głównie na ludności żydowskiej, ale także Cyganach, Słowianach, członkach ruchu oporu i innych.

Po samobójczej śmierci Hitlera, funkcję kanclerza przejął Joseph Goebbels a Karl Dönitz – prezydenta Rzeszy. Po samobójczej śmierci Goebbelsa prezydent III Rzeszy Karl Dönitz desygnował go na stanowisko kanclerza Niemiec, jednak Schwerin von Krosigk odmówił objęcia tego urzędu. 7 maja 1945 Rzesza skapitulowała.

Struktura państwowa III Rzeszy Edytuj

Kancelaria Rzeszy Edytuj

Rząd III Rzeszy Edytuj

Parlament Edytuj

Organizacje polityczne Edytuj

Wojskowość Edytuj

Rodzaje armii Edytuj

 • Wehrmacht – Naczelne Dowództwo Wehrmachtu (Werner von Blomberg, Wilhelm Keitel)
  • Heer (Wojska lądowe) – Naczelne Dowództwo Wojsk Lądowych (Werner von Fritsch, Walter von Brauchitsch, bezpośrednio Adolf Hitler)
  • Waffen-SS – wojska lądowe finansowane i szkolone przez SS, walczące w składzie Wehrmachtu w formie dywizji, korpusów i 6. Armii Pancernej SS, podlegające dowództwom grup armii. Waffen-SS walczyły zarówno na froncie, jak i na zapleczu zwalczając ruch partyzancki w krajach okupowanych i dopuszczając się licznych zbrodni wojennych.
  • Kriegsmarine (Marynarka wojenna) – Naczelne Dowództwo Marynarki Wojennej (Erich Raeder, Karl Dönitz)
  • Luftwaffe (Lotnictwo) – Naczelne Dowództwo Lotnictwa (Hermann Göring, Robert von Greim)

Organizacje paramilitarne Edytuj

 • Sturmabteilung (SA)
 • Schutzstaffel (SS)
  • Allgemeine SS
  • Germanische SS
  • Waffen-SS
 • Deutscher Volkssturm
 • Reichsarbeitsdienst (RAD)
 • Nationalsozialistisches Kraftfahrerkorps (NSKK)
 • Nationalsozialistisches Fliegerkorps (NSFK)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki