FANDOM


III Rzesza, Rzesza Niemiecka (niem. Drittes Reich, Deutsches Reich) - nazwa państwa niemieckiego w czasie rządów partii NSDAP w latach 1933-1945. W tym czasie Niemcy zostały przekształcone w faszystowskie państwo totalitarne, które kontrolowało niemal każde aspekty życia.

Ideologia

Pierwotnie założenia państwa III Rzeszy powstały na bazie ideologii Adolfa Hitlera i programu partii NSDAP oraz zawartych w książce Hitlera Mein Kampf. Stały one w sprzeczności do Republiki Weimarskiej oraz zmierzały do zmiany sytuacji Niemiec powstałej w wyniku postanowień Traktatu wersalskiego oraz do zniesienia Konstytucji weimarskiej.

Polityka wewnętrzna

Sprawy społeczne

III Rzesza stała się państwem totalitarnym z dyktaturą władzy nazistowskiej. Władzę w państwie sprawował Adolf Hitler, który pełnił funkcję wodza jak i kanclerza.

Zakazano prowadzenia partii niezgadzających się z ideologią NSDAP. Zlikwidowano także politycznych przeciwników Hitlera (noc długich noży).

Propaganda

Ważną rolę w propagandzie III Rzeszy stanowiły gazety (Völkischer Beobachter, Der Stürmer, Das Schwarze Korps) oraz filmy (np. Triumf woli).

Rasizm i eugenika

Państwo nazistowskie wspierało nordycką "rasę panów" - Aryjczyków. Zaczęto także eliminować osoby i grupy społeczne uznane za małowartościowe osoby: upośledzone oraz homoseksualistów i prostytutki.

Polityka zagraniczna

Lebensraum

Polityka zagraniczna zakładała pierwotnie rozszerzenie terytorium Rzeszy na całą Europę („Rzesza od Atlantyku aż po Ural”), zaś później także podbój Rosji i Afryki Północnej. Miała być ona zrealizowana z myślą o zdobyciu tzw. Lebensraum, czyli „przestrzeni życiowej” dla narodu niemieckiego.

Pierwszym zyskiem terytorialnym był obszar Saary, który powrócił do Niemiec w wyniku referendum i był legitymizowany decyzją ludności.

Polityka podbojów wymagała rozpoczęcia zbrojenia się. Państwo niemieckie właściwie od 1935 stało się państwem totalnym, przygotowywanym tylko pod kątem wojny.

II wojna światowa

1 września 1939 III Rzesza rozpoczęła II wojnę światową o godzinie 4:40 nalotem na Polskie miasto - Wieluń. Na terenach okupowanych żołnierze III Rzeszy na rozkaz najwyższych dowódców dokonywali zbrodni ludobójstwa, głównie na ludności żydowskiej, ale także Cyganach, Słowianach, członkach ruchu oporu i innych.

Po samobójczej śmierci Hitlera, funkcję kanclerza przejął Joseph Goebbels a Karl Dönitz – prezydenta Rzeszy. Po samobójczej śmierci Goebbelsa prezydent III Rzeszy Karl Dönitz desygnował go na stanowisko kanclerza Niemiec, jednak Schwerin von Krosigk odmówił objęcia tego urzędu. 7 maja 1945 Rzesza skapitulowała.

Struktura państwowa III Rzeszy

Kancelaria Rzeszy

Rząd III Rzeszy

Parlament

Organizacje polityczne

Wojskowość

Rodzaje armii

 • Wehrmacht – Naczelne Dowództwo Wehrmachtu (Werner von Blomberg, Wilhelm Keitel)
  • Heer (Wojska lądowe) – Naczelne Dowództwo Wojsk Lądowych (Werner von Fritsch, Walter von Brauchitsch, bezpośrednio Adolf Hitler)
  • Waffen-SS – wojska lądowe finansowane i szkolone przez SS, walczące w składzie Wehrmachtu w formie dywizji, korpusów i 6. Armii Pancernej SS, podlegające dowództwom grup armii. Waffen-SS walczyły zarówno na froncie, jak i na zapleczu zwalczając ruch partyzancki w krajach okupowanych i dopuszczając się licznych zbrodni wojennych.
  • Kriegsmarine (Marynarka wojenna) – Naczelne Dowództwo Marynarki Wojennej (Erich Raeder, Karl Dönitz)
  • Luftwaffe (Lotnictwo) – Naczelne Dowództwo Lotnictwa (Hermann Göring, Robert von Greim)

Organizacje paramilitarne

 • Sturmabteilung (SA)
 • Schutzstaffel (SS)
  • Allgemeine SS
  • Germanische SS
  • Waffen-SS
 • Deutscher Volkssturm
 • Reichsarbeitsdienst (RAD)
 • Nationalsozialistisches Kraftfahrerkorps (NSKK)
 • Nationalsozialistisches Fliegerkorps (NSFK)