FANDOM


Henryk VII Reffle von Richtenberg – 33. wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego. Urząd ten pełnił w latach 1470-1477.

Biografia

Nieznana jest data wstąpienia Henryka do Zakonu. Na początku nie pełnił żadnych funkcji. Dopiero potem był kompanem komtura ostródzkiego oraz Konrada von Erlichshausena (1462). Po zakończeniu wojny trzynastoletniej został Wielkim komturem, tym samym uchylając mu drzwi do zakonnej elity. Po śmierci Henryka Reusa von Plauena został Namiestnikiem zakonnym. Zwlekał ze zwołaniem kapituły generalnej. Jednak zwołał ją po ultimatum, jakie dostał od króla Polski. 20 listopada 1470 złożył hołd lenny Kazimierzowi IV Jagiellończykowi. Po powrocie miał wiel problemów. Nieopłacone wojska okradały miasta. Wprowadził sporą redukcje. Bardzo dużo wtrącał się w politykę Kazimierza Jagiellończyka. Nie podobało to się biskupstwu pomezańskiemu i warmińskiemu. Nastał konflikt. Efektem tego była wyprawa Krzyżacka na Warmię w 1472. Wraz z królem węgierskim Maciejem Korwinem rozpoczął pertraktacje. Zmarł 20 lutego 1477 w Królewcu.