FANDOM


Henryk Sandomierski - syn Bolesława III Krzywoustego oraz Salomei z Bergu. Urodził się ok. 1130 roku, zmarł 18 października 1166. Dokonał licznych fundacji m.in. kościół w Czerwińsku czy kolegiata Narodzenia NMP w Wiślicy.

Kalendarium życia

 • ok. 1130 - narodziny
 • 1138 - śmierć ojca, Henryk pozostaje pod opieką matki
 • 1142-1146 - walki Władysława Wygnańca z juniorami tj. Bolesławem IV Kędzierzawym oraz Mieszkiem III Starym.
 • 1146 - Bolesław wydziela Henrykowi ziemię sandomierską po ucieczce Władysława
 • 1147-1149 - prawdopodobny udział w wyprawie krzyżowej
 • 1149 - wyprawa zbrojna Bolesława i Henryka w celu poparcia Izjasława na Ruś
  • wycofanie po pruskim najeździe na Mazowsze
 • 1154-1155 - udział w krucjacie, oddanie Bolesławowi na ten czas Sandomierza
 • 1159 - Bolesław wraz z Mieszkiem i Henrykiem udziela dyplomatycznego wsparcia dla księcia halickiego, Jarosława Ośmiomysła w jego sporze z Iwanem Rościsławiczem
 • 1161 - udział w zjeździe w Łęczycy
 • 18 października 1166 - śmierć Henryka w bitwie przeciwko Prusom