FANDOM


Henryk Kietlicz − arcybiskup gnieźnieński, jedna z czołowych postaci w polityce dzielnicowej Polski w pierwszej połowie XIII wieku. Urodził się ok. 1150 roku, zmarł 1219. Urząd arcybiskupa sprawował w latach 1199-1219.

Jego największą zasługą było wprowadzenie w Polsce postanowień soboru laterańskiego IV i wypływającej z niego reformy posoborowej co zajęło trzy lata. Szczególnie związany był z papieżem Innocentym III aż do jego śmierci w 1216. Potem popadł w głęboki konflikt z biskupem płockim Gedką, który zarzucał mu pychę i wyniosłość. W liście do papieża Honoriusza III opisał mu wizytę duszpasterską arcybiskupa, w której najbardziej zbulwersował go stukonny orszak Kietlicza. Henryk poważnie zachorował w 1218 roku, w 1219 zmarł. Pochowano go w Tumie pod Łęczycą.

Henryk żywo angażował się w piastowską politykę. Skłócony z nim Władysław III Laskonogi musiał uciekać z Krakowa, dodatkowo obłożony klątwą w 1206. Jeszcze wcześniej zanim został arcybiskupem gnieźnieńskim stanął na czele spisku przeciw Kazimierzowi Sprawiedliwemu w 1191 roku.

Źródła

  • Kazimierz II Sprawiedliwy, kolekcja Władcy Polscy tom 11, Hachette
  • Władysław III Laskonogi, kolekcja Władcy Polski tom 13, Hachette