FANDOM


Hartmann von Heldrungen (zm. 19 sierpnia 1282) – 11. wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego. Urząd ten pełnił w latach 1273-1282.

Biografia

Hartmann von Heldrungen został rycerzem Turyngii w Cesarstwie Rzymskim. Wraz z bratem Hermannem von Heldrungem wstąpił do Zakonu Krzyżackiego pomiędzy 1234 a 1237. W 1238 został komturem krajowym Saksonii. Brał udział w negocjacjach dyplomatycznych i różnych uroczystościach, kiedy Zakon Liwoński wstąpił do Zakonu Krzyżackiego. Miał duże poparcie wśród mistrzów, dzięki czemu szybko awansował w Zakonie. Między 1261 a 1266 był wielkim komturem, drugim najważniejszym po Anno von Sangerhausenie. W 1273 został wybrany nowym mistrzem Zakonu. Jego panowanie charakteryzowało względny pokój w zakonie. Zachęcał do kolonizacji Prus i Inflantów. Zyskał też ziemie Pomorza. Zmarł 19 sierpnia 1282.