FANDOM


Giustiniano Partecipazio − jeden z dożów Weneckich panujący w latach 827 - 829. Był synem poprzedniego doży Angelo Partecipazio. Swój urząd objął już w podeszłym wieku. Za jego panowania skradziono z Alekandrii szczątki św. Marka i umieszczono w bazylice we Wenecji, którą ufundował Angelo Partecipazio.