FANDOM


Giustiniano Partecipazio − jeden z dożów Weneckich panujący w latach 827 - 829. Był synem poprzedniego doży Angelo Partecipazio. Swój urząd objął już w podeszłym wieku. Za jego panowania skradziono z Alekandrii szczątki św. Marka i umieszczono w bazylice we Wenecji, którą ufundował Angelo Partecipazio.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.