FANDOM


Giovanni I Partecipazio − jeden z dożów Weneckich panujący w latach 829 - 837. Pochodził on z arystokratycznej rodziny Partecipazio. Był młodszym synem doży Angelo Partecipazio. Po śmierci ojca przejął władze jego brat Giustiniano Partecipazio, który panował krótko. Następnym dożą został Giobanni I Partecipazio.