FANDOM


Gall Anonim

Gall Anonim; foto: galeria.plock24.pl

Gall Anonim − kronikarz z przełomu XI i XII wieku, pierwszy, który skupił się tylko na Polsce. Jego dziełem jest Kronika polska. Tożsamość pisarza jest nieznana.

Istnieją przypuszczenia, że Gall Anonim żył na przełomie XI i XII wieku i był benedyktyńskim mnichem z węgierskiego klasztoru w Somogyvar. Owi mnisi, otaczający szczególnym kultem św. Idziego, przyjechali na Węgry z francuskiego opactwa w Sanint-Gilles. Dlatego też XVI-wieczny historyk Marcin Kromer nazwał autora Kroniki Gallem, czyli Francuzem. Do Polski Gall został przewieziony przez Bolesława III Krzywoustego wracającego z pokutnej (po oślepieniu brata) pielgrzymki do jego dworu i tutaj właśnie na zamówienie napisał po łacinie Kronikę (powstawała w latach 1112 - 1116). Protektorami kronikarza na książęcym dworze byli poznański biskup Paweł oraz bracia Awdańcowie - kanclerz Michał i wojewoda Skarbimir. Ponieważ dzieło powstało na zamówienie dostojników polskich, Kronika ma charakter panegiryku, czyli utworu pochwalnego, sławiącego Krzywoustego, Polskę i polskich dostojników. Nie wiadomo, czy Gall ukończył swoje dzieło, a jeśli nie, to co uniemożliwiło mu dalszą pracę. Być może bunt wywołany przez jednego z jego protektorów - Skarbimira, którego uczynił drugim po Bolesławie bohaterem swojej Kroniki ściągnął na Galla niełaskę władcy. Najstarsze oryginalne rękopisy zaginęły, zachował się odpis z XIV wieku.

Źródła Edytuj

  • Encyklopedia Historia, praca zbiorowa, wydawnictwo Greg

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki