FANDOM


Galileusz

Galileusz

Galileusz (właść. Galileo Galilei) (ur. 1564, zm. 1642) – włoski filozof, astronom, matematyk, fizyk. Od 1589 profesor w Pizie i Padwie. Twórca nowożytnej mechaniki i astrofizyki. Poglądy swoje wyłożył między innymi w dziełach: Probierca złota (II saggiatore), 1623 i Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo), 1632.

Opis

Do najważniejszych jego dokonań zaliczana się odkrycie prawa wahadła, prawa swobodnego spadania ciał, udoskonalenie lunety astronomicznej i zastosowanie jej do obserwacji. Udowodnił on także teorię Mikołaja Kopernika w dziele Dialog o dwu najważniejszych układach świata: ptolemeuszowym i kopernikowym. Oskarżony o herezję, publicznie odrzucił swoje teorię przed inkwizycją, jednakże zaraz po niej, powiedział słynne słowa A jednak się kręci. mając na myśli Ziemię.