FANDOM


Pope Benedictus XVI blessing after messe

Benedykt XVI z ferulą

Ferula lub 'Krzyż papieski − pastorał biskupa Rzymu (papież) zakończony krzyżem. W heraldyce krzyżem papieskim określa się formę krzyża z trzema poprzeczkami, którą mogli posługiwać się wikariusze Chrystusa w swoich herbach.

Źródła