FANDOM


Ereb (gr. Ἔρεβος Érebos, łac. Erebus ‘mrok’) – według wierzeń starożytnych Greków bóg ciemności podziemnej.

Biografia

Według mitologii greckiej należał do najstarszych bóstw, tak zwanych Protogenoi. Niektóre wersje podają, że był utożsamiany z Tartarem. Uchodził za syna Chaosu bądź Chronosa i Ananke. Był uosobieniem ciemności podziemnej, która była najciemniejszą częścią podziemia dla zmarłych. Z Nyks, która była jego siostrą, spłodził dwóch synów, Eter i Charona, i jedną córkę Hemerę. Boginie Erynie zamieszkiwały Ereb.

Źródła