FANDOM


Ekskomunika − w Kościele katolickim kara za ciężkie wykroczenia, wykluczająca ze wspólnoty kościelnej i pozbawiająca prawa do uczestnictwa w życiu Kościoła (np. zakaz udzielania sakramentów, uczestniczenia w liturgii, odprawienia pochówku). Nazywana również klątwą. Jest ona najwyższą karą kościelną w chrześcijaństwie. Ekskomuniki nadaje papież; kary były najbardziej popularne w średniowieczu, głównie ze względu na częste w tamtych czasach herezje. Dziś kary są stosowane bardzo rzadko. Nie są wieczyste, można je znieść.

Ekskomunika występuje także w Kościele prawosławnym i protestanckim. W prawosławiu oznacza odsunięcie członka Kościoła od Eucharystii, a w luteranizmie – od Wieczerzy Pańskiej oraz możliwości aktywnego uczestniczenia w życiu zbiorowym. Kara ma doprowadzić do opamiętania się osoby wykluczonej i w konsekwencji do jej powrotu do wspólnoty.

Ciekawostki

  • Jedną z osób, które zostały ekskomunikowane, był Marcin Luter. 3 stycznia 1521 papież Leon X ekskomunikował Lutra na zawsze.

Zobacz też

  • Takfir, islamski odpowiednik pojęcia ekskomuniki.