FANDOM


Dytryk − jedna z bardziej tajemniczych postaci w wczesnopiastowskiej Polsce. Zarówno jego data urodzin jak i śmierci jest nieznana. Był synem jednego z synów Mieszka I oraz Ody: Mieszka, Świętopełka lub Lamberta. Możliwe, że był ojcem lub bratem Siemomysła pomorskiego i dał początek pomorskiej linii Piastów. W 1032 roku Dytryk uczestniczył w zjeździe w Merseburgu. Po śmierci Bezpryma Polska miała zostać podzielona na trzy dzielnice rządzone przez Mieszka II Lamberta, Ottona, syna Bolesława Chrobrego oraz Dytryka. Już w 1033 roku Dytryk został wypędzony ze swojej dzielnicy, która została zajęta przez Mieszka. Śmierć Ottona pozwoliła Mieszku II znowu zjednoczyć kraj.