FANDOM


Dietrich von Altenburg (zm. 1341) – 19. wielki mistrz zakonu krzyżackiego. Urząd ten pełnił w latach 1335-1341.

Biografia

Pochodził z Turyngii z miejscowości Altenburg, gdzie jego ojciec był burgrabią. W 1307 wstąpił w szeregi Zakonu. W latach 1320-1324 był komturem Ragnety, a w latach 1326-1331 komturem Bałgi. W 1331 został Wielkim marszałkiem Zakonu Krzyżackiego. W 1326 wznowił wojnę polsko-krzyżacką. Został ranny w bitwie pod Płowcami, jeden dzień był nawet w niewoli. Został oskarżony przez sąd papieski za rzekome zbrodnie popełnione na Kujawach. W 1335 zawarł porozumienie z królem Czech, które zawarło, że król Polski zrzeknie się Pomorza na rzecz Zakonu, a w zamian Państwo Zakonne odda Kujawy i ziemię Dobrzyńską. Ukłąd ten spotkał się z przeciwieństwem polskiej szlachty. Po tym wydarzeniu Dietrich von Altenburg został wybrany na stanowisko Wielkiego mistzra Zakonu Krzyżackiego. Po tym nakazał przebudowę wielu zamków m.in. w Giżycku, czy Kętrzynie. Zlecił także rozbudowę Kościoła Najświętszej Maryi Panny w Malborku. Przebudowa zakończyła się podczas jego kadencji. Tymczasem miał na głowie konflikt z Polską, oraz papieski proces. W 1339 pomimo interwencji w kurii Ludwika IV, został skazany. Wyrok jednak nie został zatwierdzony przez papieża. W 1341 zmarł z powodu choroby.