FANDOM


Dekret o skasowaniu prawa własności prywatnej w stosunku do kobiet, zwany też dekretem o nacjonalizacji kobiet − akt prawny wydany w roku 1918 przez Gubernatorską Radę Komisarzy Ludowych miasta Saratów.

Tekst (polski przekład)Edytuj

 1. Od 1 marca 1918 r. zostaje zniesione prawo prywatnego posiadania kobiet w wieku od 17 do 32 lat.
 2. Dekret niniejszy nie dotyczy kobiet zamężnych, mających więcej niż pięcioro dzieci.
 3. Dawnym posiadaczom (mężom) pozostawia się prawo korzystania ze swej żony bez kolejki. Uwaga. W razie oporu byłego męża przy uskutecznianiu dekretu niniejszego, traci on prawo, które mu daje artykuł niniejszy.
 4. Wszystkie kobiety na zasadzie dekretu niniejszego zostają wyłączone z posiadania prywatnego i ogłoszone własnością całego narodu.
 5. Podział i zarząd wyzwolonych kobiet zostaje powierzony na zasadzie uchwały wspomnianej organizacji Saratowskiemu Klubowi Anarchistów. W przeciągu trzech dni od ogłoszenia tego dekretu wszystkie kobiety oddane niniejszym do używalności całego narodu są obowiązane stawić się do klubu anarchistów i dać żądane od nich wiadomości.
 6. Nim zostaną zorganizowane komitety cyrkułowe, kontrola nad uskutecznieniem niniejszego dekretu zostaje powierzona samym obywatelom. Uwaga. Każdy obywatel, który by zauważył kobietę, opierającą się uskutecznianiu niniejszego dekretu, jest obowiązany donieść o tym Klubowi, wskazując imię, imię ojca, nazwisko i adres sabotażystki.
 7. Obywatele – mężczyźni mają prawo korzystać nie częściej niż 3 razy tygodniowo w ciągu trzech godzin z jednej kobiety.
 8. Każdy mężczyzna, chcący korzystać z egzemplarza własności ogólnonarodowej powinien pokazać świadectwo komitetu fabrycznego, związku zawodowego, albo sowdepu ze swej przynależności do ludu pracującego.
 9. Każdy członek pracujący jest obowiązany składać 2% swego zarobku do funduszu pokolenia ludowego.
 10. Nienależący do ludu pracującego obywatele – mężczyźni, by mieć prawo korzystania na równo z proletariuszem z własności ogólnonarodowej, muszą składać co miesiąc 100 rb. do funduszu pokolenia ludowego.
 11. Miejscowy oddział Banku Państwa i kasa oszczędnościowa obowiązane są rozpocząć przyjmowanie składek powyższych na fundusz pokolenia ludowego.
 12. Wszystkie kobiety, które zostały ogłoszone własnością narodową, otrzymują z funduszu pokolenia ludowego wsparcie w sumie 232 rb. miesięcznie.
 13. Z chwilą nastąpienia ciąży, kobiety zostają zwolnione od swych bezpośrednich obowiązków na 4 miesiące.
 14. Rodzące się dzieci, po upływie 1 miesiąca zostają oddane do Żłobków Ludowych, gdzie zostają wychowane i otrzymują wykształcenie aż do 17 lat na rachunek funduszu pokolenia ludowego.
 15. Wszyscy obywatele-mężczyźni i kobiety są obowiązane zwracać baczną uwagę na swoje zdrowie i co tydzień dawać do zbadania swą krew.
 16. Winni rozpowszechniania chorób wenerycznych będą pociągani do jak najsurowszej odpowiedzialności przed ludem.
 17. Kobiety, które straciły zdrowie, mogą złożyć podanie do Rady pokolenia ludowego, by im wypłacono za pomogę i emeryturę.
 18. Opracowanie tymczasowych środków technicznych do uskutecznienia niniejszego dekretu zostaje powierzone Klubowi Anarchistów.
 19. Wszyscy, którzy nie zechcą uznać dekret niniejszy lub będą się opierać uskutecznieniu go zostają niniejszym ogłoszeni sabotażystami, wrogami ludu i kontranarchistami.

Historia wprowadzeniaEdytuj

Istnieją różne wersje na temat przyczyn wprowadzenia dekretu i czy miał on moc prawną. Zdaniem części badaczy, dekret był jedynie żartem Klubu Anarchistów, nie mającym znaczenia prawnego. Istnieją też hipotezy, że wydanie dekretu było prowokacją tajnych służb przeciwnych bolszewikom, mającą na celu ośmieszenie ich i zdyskredytowanie w oczach opinii publicznej. Część historyków wreszcie uważa, że dekret miał charakter propagandowy i jego celem było przyciągnięcie jak największej liczby mężczyzn w szeregi Armii Czerwonej. Faktem jest, że w pewnych regionach Rosji został potraktowany poważnie, a nawet zaczęto go naśladować.

ŹródłaEdytuj

 1. Polski tekst dekretu.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki