FANDOM


Dariusz I Wielki (ok. 550 roku p.n.e. - 485 rok p.n.e.) − szachinszach Persji, który rządził tymże imperium od roku 521 p.n.e. aż do wojen perskich gdy zmarł w 485 roku p.n.e. podczas przygotowań do kolejnej bitwy.

Biografia

Przejęcie władzy

Około 521 roku p.n.e. Dariusz I Wielki obalił króla perskiego, Bardiję. Początkowo władzę Dariusza zaakceptowały satrapie Dalekiego Wschodu (Partia, Hyrkania, Baktria, Arachozja). Szachowie innych satrapii chcieli po śmierci Kambyzesa II sprawować samodzielne rządy nad podległym im terytorium. Buntownicy ci twierdzili, że są bezpośrednimi potomkami ostatnich niezależnych władców sprawujących władzę w ich państwie. Dopiero cztery lata później inne satrapie zaakceptowały jego zwierzchnictwo.

Umocnienie władzy w państwie i reformy

Kolejne lata, Dariusz poświęcił na umocnienie swojej władzy w państwie, a potem zajął się reformami administracyjnymi państwa. Miały on na celu ułatwienie komunikacji między satrapiami, by łatwiej ściągać podatki z tak dużego państwa. W tym celu, Dariusz rozkazał wybudować trakt łączący Suzę z Sardes, który potem był nazywany Wielką Drogą Królewską. Wprowadzono też nowy system miar i wag oraz zaczęto bić nową monetę, nazwaną na cześć władcy - darejkę.

Podboje nowych krain

Po wprowadzeniu reform, Dariusz chciał wyruszyć na podbój nowych terenów. Udało mu się podbić część północnych Indii (obecnie Pakistan) i utworzyć w tym miejscu satrapię zwaną Hindusz. W 513 roku przed naszą erą, Dariusz przekroczył Hellespont i zaatakował Scytów zajmujących tereny na północ od Morza Czerwonego. Chciał on zatrzymać dostawy zboża do Grecji. Wyprawa ta zakończyła się niepowodzeniem, gdyż ciężko zbrojne jednostki perskie nie były w stanie utrzymać regularnej walki z lekko zbrojnymi jednostkami Scytów. Wojska perskie były zmuszone do wycofania się.

Wojny perskie i śmierć

W latach 499 - 494 p.n.e miasta greckie w Azji Mniejszej wypowiedziały posłuszeństwo królowi perskiemu. Bunt ten został krwawo stłumiony. Chcąc zapobiec przyszłym buntom, Persowie chcieli podbić całą Helladę. W tym celu, Dariusz zorganizował ekspedycję przeciwko greckim polis. Wyprawa ta została zakończona klęską pod Maratonem w 490 roku p.n.e. Dariusz zmarł pięć lat później podczas przygotowań do kolejnej bitwy.

Źródła

  • Tajemnice starożytnych cywilizacji: Persja. Od czasów prehistorycznych do podboju Aleksandra Wielkiego. wydawnictwa Oxford.