FANDOM


Czyngis Chan lub Temudżyn (ur. ok. 1162 - zm. 1227r.) – twórca imperium mongolskiego.

Życiorys

Był twórcą imperium mongolskiego oraz znakomitym dowódcą i strategiem. Urodził się w rodzinie wodza jednego z koczowniczych plemion, na terenie współczesnej Rosji. Imię Temudżin dostał od jednego z tatarskich wodzów wziętych w niewolę przez jego ojca .W wyniku długotrwałych wojen domowych pokonał swoich przeciwników i doprowadził do zjednoczenia Mongołów. Podczas zjazdu możnych mongolskich w 1206 roku ogłosił się Czyngis chanem. Zreorganizował armię koczowników i na jej czele w latach 1211-1216 podbił północne Chiny. W kolejnych latach jego wojska opanowały Azję Środkową i dotarły do Europy. Temudżyn zmarł w 1227 roku w trakcie wyprawy przeciwko zbuntowanemu ludowi Tangutów, zamieszkującemu środkowe Chiny, choć okoliczności jego śmierci i położenie jego grobu są niejasne. Władca ten zasłynął nie tylko jako jeden z największych zdobywców w historii, lecz także jako wódz bezwzględny i okrutny dla swoich przeciwników. To właśnie na jego rozkaz Mongołowie wymordowali całe plemię tanguckie, które wznieciło bunt. W państwie Temudżyna panowała jednak tolerancja religijna. W imperium żyli obok siebie buddyści, muzułmanie i chrześcijanie.